ПЛЕКАЄМО ОСОБИСТІСТЬ

Духовність: передбачає органічну єдність духовних, етичних, естетичних і професійних якостей особистості.

Пріоритетними чинниками стають доброчинність, молитва, звернення до Закону Божого, пропаганда світової культури, культури надбань українського народу.

З цією метою у педколеджі організовувались такі виховні заходи: тематичні вечори «Віра серця твого, Маркіяне», «Благослови, душе моя, Господа», «Раз добром зігріте серце, вік не прохолоне», «Будь благословенна, юносте», свято врожаю; драми «Вода для спраглих», «На Оливній горі», різдвяне дійство «На небі зірка ясна засіяла»; концерти народної хорової капели «Боян»; заочна подорож «Тернистий шлях української держави і народу», поетичний дискурс «Гармонія душі і тіла»; година-сповідь «Моя християнська свідомість», диспути «Духовне життя людини. Його суть», «Що означає жити красиво»; години спілкування «Духовні цінності людини. Які вони?», «Найстрашніші втрати – це втрати духовні»; конкурси літературний «Духовні пахощі слова», малюнка «Який прекрасний Божий світ!», пісенний «Студентська весна», мистецький «Краса епохи Відродження»; лист нащадкам «Моє життя у 17років». Релігійні, державні, національні сімейні свята завжди відзначаються певним входженням людини в особливо піднесений стан: відхід від буденного через ритуал підготовки до свят, святкові урочисті церковні відправи, посвяти, мітинги, урочиста хода, гостина – все це важливі визначальні чинники духовного виховання молоді. Доречними є зустрічі із священиками, спільні молитви студентів, акції посту, сповіді, читання Біблії.

Забезпеченню доступу молоді до всіх  сфер духовного життя сприяють відвідування студентами  театрів, художніх виставок, екскурсії у величні храми, монастирі, музеї. Цьому підпорядкований мистецький проект під умовною назвою «Два кроки до…», який включає знайомство з культурним надбанням  нашого народу.

Кімната-музей М. Шашкевича стала центром духовного виховання студентської молоді. Цікаво організовує тут екскурсії, години пам'яті, зустрічі з науковцями-шашкевичіанцями її завідувач Кравчук Н. В.

Мораль: вища ціль ­– формування високих  моральних цінностей як життєвих орієнтирів педагога, прагнення бути гармонійно цілим з усім людством.

Зміст виховної діяльності цього напрямку відбувається через знання принципів загальнолюдської моралі, вміння відстоювати свою точку зору, поважати позицію інших;  володіння навичками культурної поведінки; повага до людини, гуманність стосунків на рівні   ,,студент-викладач”, ,,студент-студент”, ,,студент-колектив”,    свідома  дисципліна.

Становленню моральних якостей студентів, відновленню історичної справедливості щодо минулого українського народу сприяли заходи з нагоди вшанування пам’яті жертв  Голодомору 1932-1933 рр. в Україні, відзначення 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана І. Мазепи та укладанням українсько-шведського союзу, 88-річниці від дня народження Петра Полтави, сторіччя від дня народження Олега Кандиби (Олега Ольжича), сторіччя від дня народження Степана Бандери, 90-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної республіки і Західно-Української Народної республіки та інші.

Плани виховної роботи педколеджу та  кураторів груп передбачають різноманітні форми морального виховання: лекції, конференції, зустрічі, поїздки, диспути та інші. Зокрема: година-реквієм пам’яті полеглих під Крутами ,,Їх у бій вела любов”,  науково-теоретична конференція, „Визвольна боротьба за волю України видатного сина української нації, генерала УПА Романа Шухевича”,   засідання дискусійного клубу „Архів”   „Антигуманна сутність голодомору”.

Важливим завданням у системі виховної роботи  кураторів академічних груп є  виховання любові і поваги до людини, терпимості в людських стосунках, доброти і щедрості.   В їх діяльності мають місце проведення таких, наприклад,   тематичних виховних заходів: „Найвища цінність людського життя”,  „ Тільки раз цвіте  любов”,   „Спілкуємось  та діємо”,   „Я  і  моя сім’я”  та інші.

Не менш важливим напрямком роботи є система превентивного виховання.В рамках цієї системи між педколеджем і Бродівським районним центром соціальних служб для молоді укладена угода про співпрацю. Фахівці центру здійснюють соціально-профілактичну роботу серед студентів щодо запобігання негативних явищ, проводять розвивальні заняття, тренінги, навчають волонтерів, надають методичну літературу, скеровують психолога та юриста для проведення групових та індивідуальних консультацій зі студентами.

Гармонії тіла і духу сприяє проведення студрадою таких виховних  заходів: перегляд відеофільмів ,,СНІД –чума XXI століття”, ,,Стоп: наркотик”. зустрічі із гінекологом,  наркологом, проведення із студентами індивідуальних бесід, анкетування, тестування з метою самоаналізу і самооцінки вчинків, поведінки власної життєвої позиції, складання пам’яток для самовиховання. Цільове спрямування має діяльність ради профілактики правопорушень серед студентів педколеджу, формами роботи якої є зустрічі із працівниками правоохоронних органів, лікарями, юристами, індивідуальні бесіди із студентами,  схильними до правопорушень, вивчення умов проживання студентів на квартирах і в гуртожитку, реалізація програми ,,Рівний – рівному”, найоптимальнішим методом  якої є навчання однолітків однолітками. Суть методу базується на технології ступеневого навчання: підготовці педагогів-тренерів, навчанні педагогами-тренерами підлітків-лідерів і ведення ними просвітницької роботи серед студентської  молоді   за навчальними модулями: ,,Методика освіти ,,рівний – рівному”, ,,Спілкуємося та діємо”, ,,Знаємо та реалізуємо свої права”, ,,Твоє життя – твій вибір”, ,,Прояви турботу та обачливість”. На заняттях-тренінгах формуються практичні навички у майбутніх педагогів з організації просвітницької роботи щодо формування здорового способу життя.

Заслуговує уваги програма ,,Захист прав дитини як важлива професійна функція педагога”, спрямована на забезпечення правовими знаннями  студентів педколеджу. В рамках програми організаторами  проводяться навчальні тренінги студентів – волонтерів, анкетування учнів середніх шкіл міста, проведення з бажаючими учнями занять, мета яких  популяризація ідей  Конвенції ООН про права дитини.

Суспільна орієнтація: передбачає  вирішення актуальної проблеми – формування громадянина незалежної держави шляхом залучення молоді до  розв’язання реальних завдань.

Вирішення цієї проблеми відбувається шляхом проведення у закладі таких, наприклад, організаційних форм виховної діяльності: тематичних виховних  заходів ,,Бути українцями, а не манкуртами”, „Треба жити, а не виживати”, ,,Формула громадянина”, „Не стояти осторонь”, ,,Демократія – це дискусія”, ,,Що означає бути толерантним?”, „Не мовчи”, „Справжній українець...Який він?”, „Найкращі аргументи - факти”, „Майбутнього не чекають – його виборюють”; загальноколеджних акцій ,,Засвіти свічку”, ,,Великодна толока”; анкетування  мешканців міста щодо проблем, які  хвилюють; розробки та захист проектів ,,Історія рідного міста”, ,,Історія Бродівського педколеджу”, ,,Видатні постаті Бродівщини”; упорядкування території біля педколеджу та гуртожитків, забезпечення якісного прибирання студентами груп закріплених аудиторій, підготовка аудиторій, кімнат гуртожитку до початку навчального року, до свят; зустрічі із видатними людьми (педагогами, лікарями, працівниками районної бібліотеки, підприємцями, юристами, працівниками відділу у справах захисту прав споживачів, центру зайнятості); проведення пошукових експедицій ,,Краса і біль України”, ,, Різдвяна зірка”, ,,Мамина світлиця”, ,,Дотик природи”; тижнів правових знань, декади суспільних дисциплін, місячника ,,Зелений автограф”; шефство над могилами борців за волю України.

Численні благодійні акції, практика в різних типах дошкільних, шкільних та позашкільних закладах розвиває відчуття відповідальності і солідарності з людьми та дітьми, які мають особливі потреби, дають змогу досліджувати  їх проблеми, усвідомлювати свою громадянську позицію.

У педколеджі відповідно до особистих інтересів і зацікавлень студенти об’єднуються у різні гуртки, спільноти, громадські організації: діють благодійний центр опіки над сиротами ,,Відлуння”, осередки всеукраїнських та міжнародних організацій – Пласт, Українська молодь – Христові, Студентське братство, Червоний Хрест, рух ,,За життя”.

Інтелект: формується викладацьким колективом, кураторами груп  шляхом впровадження нових підходів і методів роботи в  процесі навчання і виховання студентів. Навчальні програми дають ґрунтовні знання і спонукають студентів до активного і творчого їх застосування на заняттях  і різних формах позанавчальної діяльності. Під час проведення диспутів, ділових ігор, публічних лекцій, сократівських бесід, бумерангу, відкритого мікрофону, мозкової атаки студенти вчаться мислити і ділитися своїм досвідом з іншими,  вести полеміку, ставити запитання, аналізувати, відстоювати свою точку зору і при цьому шанувати позицію іншого.

Змістовною є діяльність позанавчальних гуртків та факультативів, на яких їх керівники та викладачі впроваджують  в практику нові  освітні технології, нестандартні форми навчальної і виховної роботи, виявляють і сприяють  розвитку обдарованих студентів, залучають їх до написання рефератів, творчих робіт, участі у республіканських і обласних предметних олімпіадах, конкурсах ,,Клас обдарованого студента”, ,,Школа розвивального навчання” , в яких студенти педколеджу виборюють чимало призових місць. 

Щороку з метою підвищення престижу навчання проводиться загальноколеджний зліт відмінників, на якому вручають Почесні грамоти тим студентам, які навчалися лише на ,,відмінно” протягом шести семестрів, а відмінникам-випускникам за рішенням педагогічної ради в кінці навчального року запроваджена особлива відзнака – занесення в Книгу пошани педколеджу їх прізвищ і врученням відповідного свідоцтва.

Користуються популярністю серед студентської молоді чемпіонат педколеджу з інтелектуальної гри ,,Що? Де? Коли?”, учасниками якого є команди всіх груп  і збірна команда викладачів. Команди-переможці чемпіонату щороку беруть участь у відкритих молодіжних районних і обласних турнірах з гри ,,Що? Де? Коли?”, в яких неодноразово перемагали, були нагороджені грамотами, призами та кубками.

Заслуговує уваги діяльність клубу ,,Діалог”, учасники якого обговорюють проблеми громадського життя країни, міста, педколеджу, новини культури, політики, економіки, спорту, шоу-бізнесу та інших сфер життєдіяльності молоді з метою формування активної життєвої позиції, відповідальності за доручені справи.

Виховники: куратори груп, які цілеспрямовано працюють над вдосконаленням педагогічної майстерності, формуванням професійного мислення у майбутнього вчителя в рамках роботи їх методичного об’єднання. 

              Підхід до розгляду проблемних питань роботи методоб’єднання різний:

·         щорічне узагальнення досвіду роботи  кращого куратора групи,    характерними рисами діяльності якого є вболівання за доручену справу, ретельна робота щодо вивчення індивідуальних особливостей кожного студента, максимальне залучення вихованців до виконання різноманітних обов’язків і завдань, створення умов для розвитку творчих здібностей, ведення літописів груп, впровадження у практику інтерактивних технологій (дебати, метод- прес, неперервна шкала думок, аукціон, ситуативне модулювання, педагогічний турнір, захист інноваційного проекту), презентація цього досвіду з метою впровадження у практичну діяльність;  

·         розробка заступником директора з виховної роботи таких методичних рекомендацій кураторам груп: ,,Виховна година: методика проведення та форми”, ,,Цільова творча програма превентивного виховання”, ,,Нетрадиційні форми виховної діяльності”, ,,Напрями діяльності керівника групи”, ,,Технологія виховання”, ,,Від теорії до практики”, ,,Виховна система групи” тощо; 

·         вивчення рекомендованих методичних матеріалів кураторами-початківцями.

Робота методичного об’єднання спрямована на впровадження інноваційних технологій, обговорення  інформаційних збірників навчально-методичних центрів та сценаріїв заходів, новинок літератури з виховних проблем, включення студентів в активну дослідницько-пошукову діяльність. Традиційно академічний рік закінчується захистом студентських проектів, що пов’язані з дослідженням духовних скарбів народу, історією та культурою рідного краю, творчими здобутками у галузі освіти ,,Наш ВНЗ – у персоналіях”, ,,Активні форми і методи педагогічного процесу”, ,,Духовні скарби рідного народу”, „Педагогічна лабораторія: пошук, проблеми, досвід”.

Достатньо уваги на засіданнях методичного об’єднання кураторів приділяється теоретичному аналізу актуальних проблем виховання, що відображає тематика доповідей: ,,Основні парадигми розвитку системи національного виховання  та шляхи їх реалізації в умовах педагогічного коледжу”, ,,Виховна діяльність куратора групи щодо забезпечення самопізнання, саморозвитку і самоактуалізації особистості студента”, ,,Корекційно-адаптаційний етап виховання особистості студента нового набору”, ,,Громадянське виховання молоді як засіб формування національної еліти”, ,,Використання педагогічної технології ,,Створення ситуації успіху” у вихованні свідомого ставлення студентів до своїх обов’язків”.

Цікавими та оригінальними щодо змісту та форми організації були такі відкриті виховні заходи: диспут ,,Життя... У чому його сенс?”, літературно-мистецька година ,,Галицький соловій. Він – не неволі син” , година-реквієм ,,Чорна пляма Чорнобильської катастрофи”, година спілкування ,,Щасливий дар душі”, проект ,,Розвиток спорту на Брідщині”, година моралі ,,Ідеал сучасної людини” , екологічна стежина ,,Треба горнутися нам до Землі: на ній ми не перші і щоб не останні”, літературний симпозіум ,,Палітра генія Шевченка”, суд історичної пам’яті ,,Постать гетьмана Івана Мазепи”.

 Студентське життя:

організоване діяльністю органів самоврядування (студради, старостату,  профкому студентів) на основі співпраці із педагогічним колективом шляхом реалізації головного принципу  життя студентів – активності та відповідальності за доручену справу.

Соціологічні опитування студентів підтвердили, що ефективними та результативними були  такі форми організації життєдіяльності студентського колективу,  як: програма ,,Розвиток молодіжного руху в сільських громадах”, проекти ,,Шукаємо таланти”, ,,Назустріч студентам”, ,,Педагогічна лабораторія”, конкурси ,,Студент року”, ,,Міс коледжу - 2008”, відеокліпів і газет про студентське життя груп у закладі, діяльність студентських клубів ,,Архів”, ,,Джерело”, ,,Діалог”, ,,Інтелектуал”, ,,Дозвілля”, ,,Пошук”, ,,Мандрівник”, ,,Грація”, театрально-мистецьких студій ,,Арт”, ,,Джерело”, благодійні акції ,,Кожен здатен робити добрі вчинки”, ,,Серце до серця”, ,,Подаруй дитині книгу”, ,,Великодня толока”, ,,Ми хочемо та можемо”, виставки художньої та технічної творчості, туристичні походи, екскурсії, відвідування театрів, музеїв, випуск студентської газети ,,ШПИЛЬка”, участь у Міжнародних зустрічах закладів, що носять ім’я Маркіяна Шашкевича (Підлисся). 


Студрада педколеджу була ініціатором проведення районної конференції з обміну досвідом на тему ,,Роль громадської активності закладів освіти у здійснені духовного і національно-патріотичного виховання”, організації роботи школи ,,Основи лідерства”, в рамках якої були проведені тренінги ,,Планування виховної діяльності", ,,Спілкуємось та діємо”, ,,Практикум професійно-управлінського самовизначення”.  

Органи студентського самоврядування представляють інтереси студентів у педагогічній раді, займаються призначенням іменних стипендій, працюють над вирішенням проблем у гуртожитках, надають пропозиції щодо покращення якості обслуговування в їдальні, сервісу в бібліотеці.