ВИПРОБУВАНИЙ ЧАСОМ

 

Бродівський педагогічний  коледж  імені  Маркіяна  Шашкевича створено 13 серпня 1945 року як педагогічне училище. У 2002 році рішенням Львівської обласної ради №29 від 11.07.2002 р. педучилище було реорганізовано в педагогічний коледж. Ім’я національного просвітителя Маркіяна Шашкевича закладу присвоєно розпорядженням Кабінету Міністрів України №582 від 02.10.2003 р.

За  час існування педколедж дав путівку в життя понад 14 тисячам учителів. Його закінчили академіки Левчук М. І., Луцишин П. В., Крисюк С. В., Гром’як Р. І., доктори наук Устянич Є. П., Шуневич Б. І., Рудакова С. М., Шах М. І., Семенів І. П. та інші, кандидати наук Стадник С.І., Галян І. М., Кондратюк В.Л., Рачковський Г.В., Булка Н.І., Черняк Я. І., Моштук В. В., Сироцінський І. М., Андреєва Т. Т., Марцинюк Т. І., Адамів Г. С., Зарівняк І. М., Борисюк С. О., Кривошина Б. М., Петрусь О.В., Пастущак Т.Й. та інші. 12 випускників педколеджу удостоєні звання заслуженого вчителя України, більше двохсот стали відмінниками освіти України. Є серед випускників педколеджу відомі поети, письменники, журналісти, священники, артисти. Для багатьох цінителів художнього слова стали улюбленими твори випускника педколеджу Р. Брезіцького. Тут розпочав свій творчий злет у літературу поет-публіцист Є. Дацюк,  котрий у день 50-річчя своєї альма-матер з вдячністю прорече:

Б’ю чолом тим мурам сірим,

Що в дні отроцтва нас зігріли,

Путівку дали у життя...

 У стінах педагогічного училища карбувався поетичний талант юного  літератора  В. Левицького, журналіста З. Фриса та інших.  Чимало випускників стали справжніми організаторами і керівниками відродження національної школи.

Приміщення педколеджу як пам’ятка архітектури споруджено наприкінці ХІХ ст. До 1939 року тут діяли повітовий суд і прокуратура. По закінченню Другої світової війни у західних областях України відчувалась гостра потреба у вчителях, ними часто працювали люди без спеціальної освіти. Тому Постановою виконкому Львівської обласної ради народних депутатів № 1027 від  13.08. 1945 року було відкрито Бродівське педагогічне училище.

„Якщо ви читали „Нариси бурси” Миколи Пом’яловського, то подібно так починалося наше життя в училищі”, – згадують його перші вихованці. Виділене приміщення було без віконних рам і шибок, дверей, повалені печі, обдерті стіни. Дубіли пальці рук від холоду. Писали на уривках газет, на старих квитанціях. А писали дуже багато – підручників не було, тому записане слугувало єдиним джерелом знань. Поряд з тим найболючішою проблемою для директора і викладачів педучилища був набір слухачів. Абітурієнтів з відповідною підготовкою і освітою було обмаль. Брали всіх охочих, навіть без відповідних документів. Багато слухачів не мали елементарних уявлень з основ наук. Але наполеглива праця викладачів і слухачів, бажання перебороти труднощі дали бажані результати: більшість слухачів успішно закінчили навчання і стали вчителями. Перший випуск  учителів відбувся у 1947році.

З часом, силами викладачів та слухачів було доведено до ладу навчальні приміщення. З 1950 року в педучилищі діяло 24 класні кімнати, обладнано кабінети фізики, хімії, музики, біології, математики, спортивний та актовий зали, бібліотека з читальним залом на 60 місць, майстерні з обробки тканини, паперу, інших природних матеріалів. Допоміжне приміщення, що знаходилось на подвір’ї педучилища, обладнано під гуртожиток на 36 кімнат, загальною площею 568м2. Це дало можливість забезпечити місцем проживання 144 учнів (63% бажаючих).

Педучилище у своєму користуванні мало земельну ділянку загальною площею 0,92 га, на якій студенти проходили сільськогосподарську практику.

Першим директором педучилища був В. П. Нікитенко. Згодом педучилищем керували Овчаренко В.Й. (1949-1950рр.), Романенко М. Т. (1950-1952рр.), Скотинянський П. Г. (1952-1959рр.), Нишпорський Г. З. (1959-1967рр.), Вовк А. М. (1967-1971рр.), Яремчук С. О. (1971-1988рр.), Парасюк І. А. (1988-2014рр.). Вони зарекомендували себе наполегливими у праці, розумними організаторами і керівниками, добрими знавцями педагогічної справи.   За цей час значно розширилась і зміцніла матеріальна і навчальна бази, зросла кількість спеціальностей, якісно покращився викладацький корпус. У 2014 р. педагогічний колектив обрав нового директора – Квака О.В., викладача вищої категорії, викладача-методиста, колишнього випускника Бродівського педагогічного училища.

До 1957 року у педучилищі готували вчителів за однією спеціальністю – "Початкове навчання”. У 1957 році з ініціативи директора Скотинянського П. Г. було організовано відділ підготовки вчителів праці і креслення. Для приведення навчальної бази до відповідних програмних вимог у 1958 році введено в дію 5 майстерень (столярну, механічної обробки деревини, слюсарну, механічної обробки металів, термічної обробки металів) загальною площею 372 м2, створено кабінети креслення, машинознавства, електротехніки. Перший випуск вчителів праці і креслення відбувся в 1959 році (59 випускників). А всього до 2016 року педколеджом підготовлено близько 4 тисячі вчителів трудового навчання. Разом із педагогічною професією студенти відділу охоче  здобувають одну із робітничих: столяра, слюсаря, токаря, швеї, оператора ПЕОМ.

У зв’язку з реформуванням освіти в державі виникла потреба у розширенні спеціальностей. Тому в 2001році в педучилищі відкрито відділення „Дошкільне виховання”, а в 2002 році – відділення „Фізичне виховання”.

Студенти педколеджу разом з основною спеціальністю здобувають і додаткову. Зокрема, вчителі початкових класів отримують право викладати іноземну мову в початкових класах або хореографію. Вчителі трудового навчання здобувають додаткову спеціальність вчителя інформатики або організатора спортивно-масової роботи в школі.  Вихователі дошкільних навчальних закладів мають право викладати іноземну мову у початкових класах або працювати музичним керівником у ДНЗ.

На даний момент у педколеджі діє 4 відділення. Студенти опановують одну із шести спеціальностей: початкова освіта, технологічна освіта, фізичне виховання, дошкільна освіта. Всього навчається 720 студентів. Це переважно вихідці з Львівської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Закарпатської, Івано-Франківської областей. У педколеджі працює 100 викладачів, із  них: 6 кандидатів наук, 14 магістрів, 15 старших викладачів, 15 викладачів-методистів, 50 викладачів вищої категорії. Двоє викладачів навчаються в аспірантурі, дисертаційні дослідження яких на стадії завершення. Науково-методична робота у педколеджі організована 10 цикловими комісіями, які очолюють кандидати наук та досвідчені викладачі.

Протягом 2010-2015рр. педколектив працював над науково-методичною проблемою „Формування професійної компетентності майбутнього педагога з метою його фахової самореалізації”. Як підсумок роботи над проблемою викладачами коледжу було опубліковано 64 статті у наукових виданнях і 18 статей у педагогічній пресі; виготовлено 67 методичних рекомендацій і посібників. Викладачі брали активну участь у Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Викладачі Пастущак Т.Й. та Романчишин О.М. захистили дисертаційні дослідження.

На даному етапі викладачі педколеджу досліджують науково-методичну проблему „Формування готовності майбутнього педагога до інноваційної діяльності”. В рамках роботи над новою науково-методичною проблемою у педагогічному коледжі проводяться науково-теоретичні конференції і семінари, а саме: конференція «Інноваційна діяльність у педагогічних навчальних закладах (2015р.), семінар «Педагогічні технології (методики та системи)». Це дає можливість вивчати і з успіхом запроваджувати ефективні  інноваційні технології у навчальний процес, готувати компетентного, конкурентноспроможного випускника. На відділеннях «Початкова освіта» і «Дошкільна освіта» практикуються засідання педагогічної лабораторії, на яких демонструється кращими педагогами області використання активних методів навчання, інформаційно-комунікаційних технологій, методик інклюзивної освіти, узагальнюється передовий педагогічний досвід з методичної проблеми, що досліджується.

Практична підготовка студентів проходить на базі шкіл і дошкільних навчальних закладів міста, району і області, позашкільних дитячих установ. До її керівництва і організації залучені кращі викладачі педколеджу та досвідчені вчителі шкіл.

Переддипломна практика у Буській ЗОШ І-ІІІ ст.№1 (студентка групи П41 Вовк Лілія)

Спільно із науковцями Львова у педколеджі проведено науково-теоретичні конференції, пов’язані з діяльністю Маркіяна Шашкевича і "Руської трійці”: "Маркіян Шашкевич – його послідовники і сучасники" (1994р.), "Маркіян Шашкевич – мислитель, поет, громадський і культурний діяч" (1995р.), "Просвітницька діяльність Маркіяна Шашкевича" (1996р.), "Доробок Маркіяна Шашкевича в галузі етнографії і фольклористики" (1997р.), "Поетична шашкевичіана" (1998р.), "Літературна спадщина Маркіяна Шашкевича" (2000р.), "Філософські погляди Маркіяна Шашкевича" (2001р.), "Наукова діяльність Маркіяна Шашкевича" (2003р.), "Педагогічні погляди Маркіяна Шашкевича" (2004р.), "Морально-етичні засади "Руської трійці” (2006р.), "Маркіян Шашкевич і українське національне відродження" (2007р.), "Руська трійця” і духовне життя України" (2008р.).

Із змістовними доповідями виступили: Я.Ісаєвич – академік НАН, директор Інституту українознавства НАН України ім. Крип’якевича, Ф.Стеблій – заввідділом нової історії України, кандидат історичних наук, професор Інституту українознавства НАН України, Р.Кирчів – заввідділом фольклористики Інституту народознавства НАН України, доктор філософських наук, А.Скоць – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Львівського національного університету імені Івана Франка, В.Горинь – заступник директора Інституту українознавства НАН України, кандидат філософських наук, Р.Іваничук – голова Львівського товариства ”Просвіта”, письменник, М.Шалата – професор Дрогобицького педагогічного університету, Б.Завадка – науковий співробітник Інституту українознавства НАН України, Р.Лубківський – професор Львівського національного університету імені Івана Франка, Я.Онищук – доцент Львівського національного університету імені Івана Франка, М.Трофимчук – кандидат філологічних наук, науковий співробітник Інституту українознавства НАН України та інші.

Педколедж відвідало чимало визначних особистостей: міністр освіти і науки України В. Кремінь, його заступник В. Горобець, академік Д. Тхоржевський, письменники Р. Іваничук, Р. Лубківський, народні депутати. Особливо запам’яталася студентам і викладачам зустріч з першим Президентом  України Л. Кравчуком, яка відбулася у березні 1995 року.

Велично звучить гімн педколеджу, слова і музику до якого склала випускниця Я. Павлюк:

Хай линуть дні за днями,

Та Броди завжди з нами.

Нам і’мя Маркіяна

Сіять зорею стане.

 

 

.