Вторник, 09.03.2021, 03:41
Вітаю Вас, Гість

Початкова освіта

Педагогічні технології в початковій школі

Лекції Практичні роботи Лабораторні роботи Теми

 

Педагогіка

Лекції Практичні роботи Лабораторні роботи Теми

 

Психологія

Лекції Лабораторні роботи    

 

Вступ до спеціальності

Лекції      

 

Загальні основи корекційної педагогіки

 

Доповіді

Глибоке володіння навчальними технологіями, ефективними методами навчання і способами педагогічної взаємодії – основна вимога операційно-технологічного компонента професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя

Формування професійних, етичних та соціальних позицій особистості фахівця як основної вимоги професійної компетентності вчителя

ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ ГНУЧКОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ («АЗІМУТ»)

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Готовність викладачів ЦК психолого-педагогічної комісії до інноваційної діяльності

НОВІТНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  НАВЧАННЯ  В  СТРУКТУРІ ЗАНЯТТЯ  ВИКЛАДАЧА  ПСИХОЛОГІЇ

Психологічні аспекти нового проекту стандарту початкової освіти

ІННОВАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  НАВЧАННЯ  НА ПАРАХ  З  ПСИХОЛОГІЇ

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

 

Технологія колективної мисленнєвої діяльності

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ