Понедельник, 08.03.2021, 04:23
Вітаю Вас, Гість

Організація методичної роботи в коледжі

  Організаційним та об'єднуючим центром методичної роботи з викладачами є методичний кабінет коледжу. Основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для викладачів, удосконалення їх професійної кваліфікації та самоосвіти.     

Основними напрямками роботи методичного кабінету є:

Cтворення комплексу навчально-методичного забезпечення навчально- виховного процесу.

Впровадження в навчально-виховний процес досягнень педагогічної науки і практики,  передового педагогічного досвіду.

Вивчення та аналіз навчальної документації, внесення необхідних змін та доповнень.

Ознайомлення педагогічних працівників з новинками наукової, методичної, педагогічної літератури, новітніми інформаційними технологіями.

Надання допомоги педагогічним працівникам в розробці навчальних  і робочих програм, плануючої документації.

Участь у підготовці проведення атестації педагогічних працівників.

Надання методичної допомоги  викладачам – початківцям.

Активізація видавничої діяльності викладачів.

Для втілення основних напрямків роботи методичного кабінету використовуються колективні та індивідуальні форми роботи.

Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду.

Структурними компонентами колективних форм роботи є:  теоретичні конференції, методична рада, робота циклових  комісій, інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари, школа молодого викладача, педагогічні читання.

До індивідуальних форм методичної роботи методистів належить індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам коледжу, яка включає: системне вивчення та аналіз роботи викладачів,  надання допомоги викладачам у виборі форм та методів навчання і виховання студентів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять і позааудиторних заходів;  проведення відкритих занять, індивідуальних і групових консультацій, надання допомоги викладачам  навчання у розробці навчальної документації , методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів; виявлення, вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників; надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, запровадженні у навчально-виховний процес результатів наукових досліджень, передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій.

Методична рада коледжу розглядає матеріали та готує пропозиції з таких питань:

Визначення основних напрямків методичної роботи коледжу на навчальний рік.

Впровадження методичних розробок у навчально-виховний процес та сприяння у видавничій роботі.

Оцінка результатів методичної роботи педагогічних  працівників коледжу.

Проведення науково-методичної експертизи підготовлених навчальних та робочих програм дисциплін вимогам державних стандартів освіти.

Сприяння впровадженню інноваційних технологій в навчально-виховний процес .

Вивчення і поширення досвіду кращих викладачів та циклових комісій.

Організація співробітництва з іншими науково-методичними та методичними радами.

З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання в коледжі створено 10 циклових комісій. Керівництво роботою циклових  комісій здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш компетентних викладачів,  Керівники закладу є членами циклових  комісій відповідно до профілю їх викладацької діяльності або професії.

Визначення змісту, форм і методів роботи циклових  комісії залежить від конкретних умов роботи коледжу та здійснюється з урахуванням загальної науково-методичної  проблеми коледжу. План роботи циклових  комісій розробляється на навчальний рік за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків професійної компетентності педагогічних працівників і є складовою річного плану науково-методичної роботи коледжу на рік.

Завідувач методичним кабінетом: Степа С.М.

Методист відділення: Котович Т.В.

Методист відділення: Яремович М.А.