МЕТОДИЧНЕ ОБЄДНАННЯ КЕРІВНИКІВ АКАДЕМГРУП

КЗ ЛОР «БРОДІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

 ІМЕНІ МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА»

 

КЗ ЛОР «Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» працює у системі виховної роботи, що орієнтована на підготовку фахівців із загальнолюдськими цінностями та професійними компетенціями. Вона здійснюється згідно з Конституцією України, Загальною декларацією прав людини, Законами України  «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», Концепцією розвитку освіти України на період 2015-2025, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді, законодавчими та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом педколеджу, Концепцією виховної роботи коледжу.

Метою діяльності методичного об'єднання керівників академічних груп є: підвищення теоретичного, науково-методичного рівня керівників академгруп  та організації виховної роботи в закладі фахової передвищої освіти; забезпечення виконання єдиних підходів до виховання й соціалізації здобувачів освіти; вивчення, узагальнення та використання на практиці прогресивного педагогічного досвіду роботи керівників груп; запровадження досягнень світової педагогічної науки,  традицій національної педагогіки.

Методичне об'єднання керівників академічних груп КЗ ЛОР «Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» працює над науково-методичною темою: «Формування ціннісних орієнтацій та моральних якостей як складових професійної культури майбутніх педагогів в умовах інформатизації освіти». 

Голова методичного об’єднання керівників академгруп – Перхач Людмила Петрівна, спеціаліст вищої категорії.

До складу методичного об’єднання керівників академгруп входить 28 досвідчених педагогів, які у своїй роботі з молоддю пріоритетними якостями вважають національну гідність, громадянську відповідальність, духовність, любов до обраної професії.

   Діяльність методичного об’єднання здійснюється відповідно до плану роботи.

Особлива увага в організації виховної роботи коледжу акцентована на інтеграції різних напрямків виховання та ефективній співпраці усіх структурних підрозділів закладу фахової передвищої освіти у вихованні.

   На засідання запрошуються представники адміністрації коледжу, практичний психолог, представники студентського самоврядування.

Методичне об’єднання практикує використання різних форм: семінарів, конференцій, диспутів, круглих столів з метою обміну досвідом роботи з питань виховання студентської молоді.

Склад методичного об`єднання керівників академгруп

(2021-22 навчальний рік)

Голова  МО – Перхач Л. П.

П-11 – Ліпкевич О. Б.

П-12 – Волошина О. С.

П-13 – Багай Б. М.

П-21 – Лагола І. М.

П-22 – Пастущак Т. Й.

П-23 – Дутчак І. Є.

П-31 – Дзьобань Л. А.

П-32 – Бердичевська І. В.

П-33 – Воляник Н. В.

П-41 – Перхач Л. П.

П-42 – Долинюк М. М.

П-43 – Сокур Р. Б.

Т-11 – Кривошина Б. М.

Т-12 – Савчин Р. О.

Т-21 – Кобилянський Р. А.

Т-22 – Проскурякова С. П.

Т-31 – Дичик Л. С.

Т-32 – Гарбузова Н. В.

Т-41 – Метко А. Б.

Т-42 – Квак Л. В.

Д-11 – Кривошина Н. М.

Д-21 – Ярема О. П.

Д-31 – Галевич Г. І.

Д-41 – Гай В. Р.

Ф-11 – Дзьобань В.Ф.

Ф-21 – Яремович М. А.

Ф-31 – Чернихівський А. В.

Ф-41 – Адамів О.С.