Понедельник, 08.03.2021, 05:53
Вітаю Вас, Гість

Компетентність керівника групи

Освітня компетенція – сукупність смислових орієнтацій, знань, умінь і досвіду необхідних для здійснення особистісно- і соціально-значущої продуктивної діяльності .
                                  А.В.Хуторський

Комунікативна компетенція  керівника групи

 • уміння ефективно впливати на студентський колектив;
 • комунікативні і організаторські вміння;
 • уміння запобігати конфліктним ситуаціям;
 • гнучкість;
 • оперативно-творче мислення;
 • контроль емпатії.

Соціально-трудова компетенція керівника групи

 • у сфері громадянсько-суспільної діяльності (виконання ролі громадянина, орієнтування в проблемах суспільно-політичного життя);
 • у соціально-трудовій сфері (навички соціальної активності, вміння організовувати спільну трудову діяльність студентського колективу, володіння етикою трудових і громадянських відносин);
 • у галузі професійного самовизначення (сприяння формуванню покликання до вчительської діяльності, професійної культури).

 

Ціннісно-смислова компетенція

 • володіння системою ціннісних орієнтирів (гуманізм, права людини, правосвідомість, толерантність);
 • розуміння категорій моралі і моральності;
 • розуміння суті педагогічної діяльності (Заради чого ? Які завдання? Які засоби?).

 

Загальнокультурна компетенція

 • культура особистості;
 • володіння вітчизняною та світовою культурною спадщиною;
 • культура міжособистісних стосунків;
 • дотримання принципів толерантності.

 

Навчально-пізнавальна компетенція

 • вміння, бажання і досвід безперервного набуття нових знань;
 • продукування та втілення різних ідей;
 • освоєння нових напрямків діяльності;
 • забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей.

 

Компетенція особистісного самовдосконалення

 • рефлексія над власною педагогічною діяльністю;
 • прагнення до педагогічного пошуку для вирішення складних педагогічних завдань;
 • активність, виявлення ініціативи і творчості;
 • функція фасилітатора, здатність сприяти формуванню вищихзгаданих рис у членів студентського колективу.

 

Інформаційна компетенція

 • готовність до безперервного набуття нових І-К знань, уміннь і навичок;
 • здатність до використання ІКТ;
 • орієнтування в інформаційному просторі;
 • раціональне використання цифрових засобів у навчально-виховному процесі.

 

Здоровязберігаюча компетенція

 • збереження здоровя фізичного, соціального, психічного і духовного (власного та членів студентського колективу);
 • практикування та пропагування здорового способу життя, гармонізації режиму праці та відпочинку;
 • запобігання і попередження професійного стресу та вигорання.

 

Валеологічна компетенція

 • поширення інформації про культуру харчування з метою збереження здоровя членів студентського колективу, попередження хвороб та інфекційних захворювань;
 • сприяння формуванню відповідної компетенції майбутніх вихователів підростаючого покоління.

Творча група:

Дзьобань В.Ф.,

Поврозник В.В.,

Перхач Л.П.,

Лагола І.М.,

Сокур Р.Б.,

Петрусь О.В