КОРОТКІ ВІДОМОСТІ

 

 

Тип: Комунальний навчальний  заклад

Рівень акредитації:  Перший

Форма навчання:  Денна 

Відділення: Початкова освіта, технологічна освіта, фізичне виховання, дошкільна освіта  

Циклові комісії: філологічних дисциплін, іноземних мов, соціальних дисциплін, психолого-педагогічних дисциплін, дошкільної педагогіки та психології, фізико-математичних дисциплін, загальнотехнічних дисциплін, природничих дисциплін, музики, фізвиховання

Педагогічні інновації: Синергетична система освіти, яка є основою особистісно зорієнтованого навчання та виховання студентської молоді

Зовнішня діяльність: Всеукраїнські та регіональні наукові конференції, наукові методичні семінари, дні науки спільно з Рівненським і Тернопільським університетами, спільні методичні наради із навчальними закладами району, спільні наради із керівниками райво області

Перспективи: Широке озброєння майбутнього вчителя інформаційно-комп’ютер-ними технологіями, перехід від колективно орієнтованих форм і методів роботи із студентами до персоніфікованих, поліпшення  якісного складу викладачів за  рахунок  науковців – кандидатів наук, вихід на другий рівень акредитації 

Ресурси:    Комп’ютерний центр із 130 комп’ютерами з вільним виходом в інтернет, бібліотека з книжковим фондом       107 тис.екз.

 

Напрямки діяльності: Підготовка висококваліфікованих спеціалістів шляхом впровадження ефективних традиційних і нових методик, впровадження національної педагогічної думки, науково-дослідна робота викладачів та пошукова  діяльність студентів, історико-краєзнавча робота

Навчально-методичні комплекси:

Педколедж – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,

Педколедж – Рівненський державний гуманітарний університет,

Педколедж – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка