Гурток історичного краєзнавства

Робота гуртка історичного краєзнавства  в Бродівському фаховому педагогічному коледжі ім. М. Шашкевича спрямована на відродження духовності, історичної пам’яті, любові до рідного краю, патріотизму, відповідальності за збереження історико-культурного надбання.

   Студенти, учасники гуртка історичного краєзнавства під керівництвом викладача соціальних дисциплін Косовського С. В.,  вивчають пам'ятки історії та культури міст і сіл Західної України, займаються пошуково-краєзнавчою роботою, досліджують невідомі сторінки історії рідного краю, діяльність відомих людей,  матеріали, фотографії, документи,  вчаться описувати краєзнавчі об'єкти.   

Туристично – краєзнавчі екскурсії є однією із ключових форм роботи гуртка історичного краєзнавства, як  наочний процес пізнання навколишнього світу. Заздалегідь підібрані об’єкти являють собою основу для розкриття теми і вивчаються на місці їх знаходження, бо кожна оглядова чи тематична                  екскурсія – це ніщо інше, як цілеспрямований, заздалегідь продуманий процес, побудований на поєднанні зорових, слухових та інших вражень.