ВІДДІЛЕННЯ  "ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ"

Відділення  «Фізичне виховання» здійснює підготовку кадрів за денною формою  навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» на основі  базової середньої освіти  з 2002 року. Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

На даний час кількість студентів, які навчаються на відділенні, складає  90 осіб.

Забезпечує підготовку студентів 44 викладачі, серед яких 3 кандидати наук, 18 викладачів вищої категорії, 3 викладачі - методисти, 2 старших викладачі.

Для студентів спеціальності „ Фізичне виховання ” створено додаткову кваліфікацію – оператор ПЕОМ.

Керівник фізичного виховання

 

Романчишин Олег Миколайович