ВІДДІЛЕННЯ  "ДОШКІЛЬНА ОСВІТА"

             Відділення «Дошкільна освіта» здійснює підготовку кадрів за денною формою  навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» на основі  базової середньої освіти  з 2001 року, з 2020 року за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий молодший бакалавр». Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Кваліфікація: вчитель з дошкільного виховання.

Для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта створено додаткові кваліфікації:

- вихователь ЗДО з правом навчання англійської мови у початковій школі

- вихователь логопедичних груп

- музичний керівник у закладах дошкільної освіти

На даний час кількість студентів, які навчаються на відділенні, складає  90 осіб.

Забезпечує підготовку студентів 32 викладачі, серед яких 3 кандидати наук, 18 викладачів вищої категорії, 6 викладачів - методистів, 2 старших викладачі.

 

Завідувач відділення

Соя Андрій Володимирович, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист