ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Впродовж останніх п'яти років, комісія працює над проблемою: «Формування готовності майбутніх вчителів трудового навчання до інноваційної діяльності на заняттях загальнотехнічних дисциплін»

У складі комісії працює 10 викладачів.

З них:

викладачі - методисти – 2,

викладачі вищої категорії - 2,

викладачі І категорії - 5,

викладачі ІІ категорії – 1

 

 

Грушкевич Олександр Петрович – голова циклової комісії загальнотехнічних дисциплін, спеціаліст ІІ категорії.

В коледжі працює з 2014 року. Педагогічний стаж роботи 7 років.

Тема над якою працює: «Використання новітніх технологій на заняттях механічної обробки металу»

Дисципліни: механічна обробка металів, інформатика, методика навчання інформатики, ІКТта ТЗН, Архітектура, ремонт та модернізація ПК

Дутка Андрій Володимирович – викладач вищої категорії, викладач – методист.

В коледжі працює з 1994 року. Педагогічний стаж 38 роки.

Тема над якою працює: «Формування готовності майбутніх вчителів трудового навчання до інноваційної діяльності на заняттях методики трудового навчання»

Дисципліни: теорія і методика трудового та професійного навчання, безпека життєдіяльності, профорієнтація та методика профорієнтаційної роботи, українські народні ремесла.

Винятинський Валерій Дмитрович – викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 1999 року. Педагогічний стаж 23 роки.

Тема над якою працює: «Формування готовності майбутніх вчителів трудового навчання до інноваційної діяльності на заняттях автосправи»

Дисципліни: автомобіль, охорона праці, охорона праці в галузі.

 

Ошурко Ігор Степанович – викладач вищої категорії, викладач – методист. В коледжі працює з 1975 року. Педагогічний стаж 38 років.

Тема над якою працює: «ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ОСНОВ ДИЗАЙНУ ТА НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ»

Дисципліни: основи дизайну та народних ремесел, ХОМ, технічна естетика

Гарбузова Наталія Василівна – спеціаліст І категорії.

В коледжі працює з 2014 року. Педагогічний стаж роботи 19 років.

Тема над якою працює: «Формування готовності майбутніх вчителів трудового навчання до інноваційної діяльності на заняттях основ харчових технологій»

Дисципліни: теорія та методика професійного навчання, основи харчових технологій, технічна творчість, практикум у навчальних майстернях, профорієнтація та методика профорієнтаційної роботи, ХОМ швейних виробів.

Твердохліб Ярослав Михайлович – викладач І категорії.

В коледжі працює з 2005 року. Педагогічний стаж роботи 14 років.

Тема над якою працює: «Формування готовності майбутніх вчителів трудового навчання до інноваційної діяльності на заняттях безпеки життєдіяльності»

Дисципліни: БЖД, механічна обробка металів.

Кобилянський Руслан Адамович – викладач І категорії.
В коледжі працює з 2006 року. Педагогічний стаж роботи 15 років.
Тема над якою працює: «Формування готовності майбутніх вчителів трудового навчання до інноваційної діяльності на заняттях технічної механіки і основ виробництва»
Дисципліни: машинознавство, основи виробництва, технологічний практикум (обробка металу)

Ошурко Володимир Ігорович – викладач І категорії.

В коледжі працює з 2010 року. Педагогічний стаж 11 років.

Тема над якою працює: «Ефективність використання новітніх технологій на заняттях креслення»

Дисципліни: нарисна геометрія і креслення, українські народні ремесла, інженерна графіка.

Метко Андрій Богданович– викладач І категорії.

В коледжі працює з 2010 року. Педагогічний стаж роботи 14 років.

Тема над якою працює: «Формування дизайнерського мислення в майбутніх вчителів трудового навчання за допомогою інноваційних технологій на заняттях з обробки деревини»

Дисципліни: технологічний практикум, основи дизайну та народні ремесла, ТЗН.

Проскурякова Світлана Павлівна – викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 1995 року. Педагогічний стаж 37 років. .

Тема над якою працює: «Формування готовності майбутніх вчителів трудового навчання до інноваційної діяльності на заняттях основ швейного виробництва»

Дисципліни: основи швейного виробництва, практикум в майстернях, теорія і методика трудового та професійного навчання.

ЗВІТ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ ТА НАУКОВУ РОБОТУ ЗА 2018-2019 н. р.

 

ЗВІТ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ ТА НАУКОВУ РОБОТУ ЗА 2017-2018 н. р.

У цьому навчальному році комісія працювала згідно затвердженого плану. Було проведено 5 засідань, на яких обговорювались проблеми дослідження процесу формування готовності майбутніх вчителів трудового навчання до інноваційної діяльності засобами інноваційних педагогічних технологій.

З цією метою було заслухано і обговорено такі доповіді:

 «Формування операційно-діяльнісного компоненту готовності майбутнього педагога до інноваційної діяльності викладачами ЦК загальнотехнічних дисциплін» (доповідач Твердохліб Я.М.) і доповідь «Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях ЗТД», з якою виступив викладач Грушкевич О.П. 

  Також обговорювався стан проведення педагогічної практики зі спеціальності «Технологічна освіта» і стан викладання та рівень знань студентів з  методики трудового навчання.

З метою засвоєння знань і формування умінь застосування теоретико – методичних основ інноваційних технологій навчання, на лекціях і практичних заняттях ЗТД викладачі акцентують увагу на сутності інноваційних  технологій і генезису використання їх у навчальному процесі; розкривають особливості уроку трудового навчання в умовах інноваційної діяльності.

Викладачі ЗТД активно працюють над модернізацією комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін.

 На відділенні «Технологічна освіта» ведеться клопітка індивідуальна робота з студентами.

  Викладачі Дутка А.В., Проскурякова С.П. Метко А.Б., Ошурко В.І. підготували команду студентів до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді із спеціальності «Технологічна освіта» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.  Студенти Лотоцька Катерина і Іванів Андрій вибороли третє місце в олімпіаді.

          Активно працював гурток «Школа різьбярства» під керівництвом викладача Ошурка І.С.. Творчі роботи гуртківців представлялись на різноманітних виставках у нашому коледжі, а також в містах Золочів, Тернопіль, Кременець і Умань.

         Особливе місце у позакласній  роботі на відділі займає проведення виставок творчих робіт студентів.

          Студентами груп відділення «Технологічна освіта» та їх наставниками Метком А.Б., Кобилянським Р.А., Ошурком І.С., Грушкевичем О.П., Дуткою А.В. і Проскуряковою С.П.  були  організовані виставки столярних і кованих виробів, виробів з ДПМ, а також творчих кравецьких робіт студентів.

        Представлені на виставках вироби дають можливість ознайомитися з результатами комплексних практичних робіт студентів за весь період навчання у нашому закладі. Такий підхід до організації позакласної роботи дозволяє формувати вміння у студентів застосовувати набутий досвід позакласної роботи в школі.

26 лютого – 2 березня 2018 р. у коледжі пройшов тиждень циклової комісії загальнотехнічних дисциплін  «Відділенню «Технологічна освіта»-60».

Заходи розпочались з віртуального екскурсу «Відділенню «Технологічна освіта»-60: історія і сьогодення», під час якого студенти третього курсу презентували документальний фільм про історію становлення і сучасність відділення. Фільм створено  у рамках роботи над творчим проектом «Моральний вчинок».

27 березня, викладач-методист Ошурко І.С., у співпраці з відділом освіти Бродівської районної державної адміністрації, провів семінар-практикум «Діяльнісний підхід до занять трудового навчання і технологій у контексті «Нової української школи».       Вчителі трудового навчання району оглянули виставку творчих робіт студентів та випускників відділення, заслухали доповідь методиста РМК відділу освіти Дутчак І.Й. «Реалізація діяльнісного підходу на уроках трудового навчання у контексті «Нової української школи» і взяли активну участь у майстер-класі із застосування ІКТ під час  навчання учнів пірографії, який провів викладач І.С.Ошурко. 

Студенти четвертого курсу на чолі з викладачем Кобилянським Р.А. провели студентську теоретичну конференцію «Енергозбереження – головний пріоритет України».

       В Українському домі «Перемога» міста Тернополя, гуртківці «Школи різьбярства», з керівником Ошурком І.С, презентували виставку творчих робіт студентів з декоративно-прикладного мистецтва «Тарас Шевченко – художник. Погляд з 21 століття».

        Майстер-клас із застосування ІКТ на заняттях креслення провів викладач Ошурко В.І. Він проаналізував переваги і недоліки застосування у навчальному процесі електронних плакатів, онлайн-сервісів Kahoot і Moodle.

        Цікаво пройшло інтегроване заняття математично-поетичного гуртка і гуртка «Школа різьбярства», під час якого викладач Савчин Р.О. провів інтерактивну гру «Римування», а викладач Ошурко І.С. презентував збірку акровіршів «АкРОздуми». Гуртківці математично-поетичного гуртка, під час заняття, зробили перші кроки у випалюванні по дереву.

          Викладачі і студенти відділення поділились досвідом застосування інноваційних технологій навчання на відкритих заняттях з трудового навчання, під час пробної педагогічної практики, (студентка Яворська Х.З., керівник практики Винятинський В.Д.), охорони праці (викладач Твердохліб Я.М.), основ швейного виробництва (викладач Проскурякова С.П.) і механічної обробки металу (викладач Грушкевич О.П.).

В рамках тижня загальнотехнічних дисциплін, викладачі Метко А.Б. і Грушкевич О.П. провели студентську олімпіаду з українських народних ремесел. Переможцями олімпіади стали: Щурко Марія, Пасулька Діана та Дербак Владислава.

         Важливу роль у формуванні операційно-технологічного компоненту професійної педагогічної компетенції викладачів відіграє обмін досвідом впровадження  сучасного передового  педагогічного досвіду.

          Викладачі комісії активно ділились досвідом впровадження інноваційних технологій навчання з вчителями шкіл і керівниками центрів технічної творчості молоді. Викладач Кобилянський Р.А. разом з студентами 4 курсу відділення «Технологічна освіта» взяв участь роботі семінару-практикуму «Підвищення рівня професійної компетентності вчителів трудового навчання на заняттях гуртків судномоделювання», який проводився на базі нашого коледжу у співпраці з районним методичним кабінетом, Бродівським районним центром технічної творчості молоді.

        Студенти мали змогу познайомитись з спортивною і педагогічною діяльністю керівника гуртка судно модельного спорту СЮТ м. Червонограда, призера районних і обласних змагань Мищишина Т.М.. У ході семінару були представлені презентація «Судномоделювання» і майстер-клас з виготовлення найпростішої судномоделі, які підготували студенти Іванів А. і Буцьора М. під керівництвом викладача Кобилянського Р.А., а також доповідь «Шляхи формування професійної компетентності керівника технічних гуртків», яку виголосив викладач Грушкевич О.П..

        Студенти групи Т21 під керівництвом викладача Грушкевича О.П. провели студентську теоретичну конференцію на тему «Огляд сучасних хмарних технологій: від теорії до практики».

       У травні викладач Ошурко І.С. провів семінар-практикум для вчителів трудового навчання Бродівського району із застосування ІКТ під час  навчання учнів технології вишивання.

У формуванні готовності майбутніх вчителів трудового навчання до інноваційної діяльності важливу роль відіграють методичні рекомендації для підготовки студентів до пробної практики з креслення, які підготували викладачі Грушкевич О.П., Ошурко В.І. і Кобилянський Р.А., а також навчально-методичні посібники для практикуму з українських народних ремесел «Випалювання по дереву» і «Розробка схем. Паркування вишиття», які підготував викладач Ошурко І.С..

       Протягом  навчального року викладач Дутка А. В. проводив наставницьку роботу з викладачем Грушкевичем О.П..  Організовував свою допомогу таким чином, щоб вона була спрямована на оптимізацію процесу професійного становлення  молодого спеціаліста. Питання наставницької роботи обговорювалось на двох засіданнях циклової комісії.

        Повсякдення  клопітка,  цілеспрямована робота  викладачів  над  удосконаленням володіння інноваційними навчальними технологіями, ефективними методами навчання і способами педагогічної взаємодії – ось  шлях  формування готовності майбутніх вчителів трудового навчання до інноваційної педагогічної діяльності.