Суббота, 19.10.2019, 22:48
Вітаю Вас, Гість

 

Циклова комісія природничих дисциплін

     До складу циклової комісії входить 5 викладачів: Кротенко Г.Т., Сех В.А., Дутчак І.Є., Соя А.В., Квак Л.В. Серед них: 4 викладачі вищої категорії, 2 старші викладачі, 1 викладач першої категорії.

     Комісія працює над проблемою: «Формування готовності майбутнього педагога до інноваційної діяльності на заняттях природничих дисциплін».

     Під керівництвом викладачів, студенти беруть активну участь у науковій роботі, є учасниками обласних студентських наукових конференціях. Традиційною стала участь наших студентів в обласній науково-теоретичній конференції «Світ навколо тебе».

     Викладач Квак Л.В. залучає студентів до участі у Всеукраїнських проектах, конкурсах де вони отримують призові місця.  Активно ведеться виховна робота, спрямована на забезпечення здорового способу життя, розширення наукового кругозору.

     Дутчак  Ірина  Євгенівна – голова циклової комісії природничих дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Педагогічний стаж – 19 років.

  Науково – методична проблема: «Особливості використання інноваційних технологій навчання на заняттях природничих дисциплін»

    Методичні посібники: «Зошит для лабораторних робіт із загальної хімії», «Зошит для лабораторно – практичних робіт із загальної біології», «Новітні технології навчання на заняттях та позакласних заходах з природничих дисциплін»,«Зошит з хімії полімерів», «Методичні рекомендації до проведення практики з основ природознавства і краєзнавства».

     Квак Ліля Василівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії. Педагогічний стаж – 11 років.

  Науково – методична проблема: «Використання  інформаційно – комунікаційних технологій з метою активізації розумової і пізнавальної діяльності студентів під час вивчення природничих дисциплін»

     Методичні посібники: «Екологія в таблицях, малюнках і схемах», «Зошит для практичних робіт з основ екології», «Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з «Основ екології»

Соя Андрій Володимирович, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, завідувач відділення «Дошкільна освіта» і «Фізичне виховання». Педагогічний стаж – 21 рік.

Науково – методична проблема: «Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання на заняттях з природничих дисциплін».

 Методичні посібники: «Використання активних та інтерактивних технологій навчання на заняттях природничих дисциплін», «Теоретичні відомості з практики «Основи природознавства і краєзнавства», «Основи медичних знань: методичні матеріали для самостійної роботи студентів».

Сех Віра Андріївна - спеціаліст вищої категорії. Педагогічний стаж – 42 рік.

     Науково – методична проблема: «Формування у студентів опосередкованих способів і вмінь стимуляції пізнавальної активності школярів»

     Методичні посібники: «Зошит для самостійних робіт з основ природознавства», «Зошит для самостійних робіт з методики навчання природознавства», «Зошит для спостережень і досліджень з основ природознавства», «Методичні рекомендації до педагогічної практики з методики навчання природознавства».

 

ЗВІТ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ ТА НАУКОВУ РОБОТУ ЗА 2018-2019 н. р.