Среда, 28.10.2020, 23:29
Вітаю Вас, Гість

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ПРАЦІ

На перших порах існування педучилища образотворче мистецтво викладали: з  1945 р. – Сапон О.І., з 1951 р. – Дутко М. Т., з 1954 р. – Головко В. І., Кирей І. Ф., з 1960 р. – Рогальський Б.Л., з 1965 р. – Войтишин В. М., з 1970р. – Демчук Р.М.; працю в майстернях Глінко Н.Ю. – з 1946р., Осташевський Ю.А. – з 1948р., Сторожинський М.Т. – з 1953р.,  Личківська К.Й. – з 1967 р.,  Іваницька К. Й. – з 1962 р., Табачук М.Д. – з 1963 р., Мищук Т.Є. – з 1970р. Пізніше Кішик А.С., Паламар Р.І., Кондратович О. С., Сахно А. А. Комісія трудового навчання і образотворчого мистецтва була приєднана до складу циклової комісії педагогіки.

В умовах розбудови української держави значно зросла роль художньо-трудової освіти, особливо у формуванні національно-свідомої особистості, розвитку її здібностей і таланту.

Сучасній школі потрібен учитель, який би допоміг учням доторкнутись до народної творчості, відкрити красу в звичному й буденному, виховувати в учнів естетичне  і творче ставлення до світу, до людей праці. Для втілення цих потреб у 1993 році була створена окрема циклова комісія образотворчого мистецтва і праці, яку очолив викладач практикуму в навчальних майстернях, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України ПаламарР.І.. Комісія охопила такі дисципліни: образотворче мистецтво, практикум в навчальних майстернях, обслуговуюча праця.

Високий рівень викладання,  професійної підготовки майбутнього вчителя забезпечують викладачі образотворчого мистецтва  Демчук Р. М., Пилипчук Н. В., практикуму в навчальних майстернях – Паламар Р. І., Кішик А. С., обслуговуючої праці – Стись Л. Б., Проскурякова С. П. Циклова комісія має належну навчальну, матеріальну базу: 4 навчальних кабінети, 2 майстерні (декоративно-ужиткового мистецтва і гончарства). Всі викладачі працюють над підвищенням науково-методичного рівня практичного навчання студентів.У навчальний план викладач образотворчого мистецтва, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України Демчук Р. М. ввів спецкурс кераміки і ліплення з глини. Ним було створено майстерню для роботи з глиною та випалювання  кераміки. Вироби, які виготовляють студенти, щороку експонуються на виставках різного рівня  і одержують високу оцінку відвідувачів. Викладач  розробив методичні рекомендації "На допомогу вчителям початкових класів і студентам педколеджу”. Працює школа ужиткового мистецтва під керівництвом викладача Кішика А. С. В  основу її роботи покладено важливі функції: виховання у майбутнього вчителя естетичного і гармонійного ставлення до світу, розвиток національно-культурних традицій через оволодіння народними ремеслами, зокрема вишивкою, гончарством, писанкарством, бісероплетінням. Надбанням гуртків захоплювалися у свій час відвідувачі виставок у Перемишлі, Львові, Дубно, Тернополі, Бродах. Члени  комісії працюють над підвищенням ролі викладача, його персональної відповідальності за підготовку висококваліфікованих спеціалістів, працюють над створенням навчально-методичного забезпечення занять. Викладачі Паламар Р.І., Кішик А. С. друкують свої методичні розробки у журналі „Розкажи онуку”.

На даний час до складу циклової комісії образотворчого мистецтва і праці входять Пилипчук Н. В. – спеціаліст вищої категорії ( образотворче мистецтво  і методика його викладання), Проскурякова С. П. – спеціаліст вищої категорії ( методика  обслуговуючої праці, технологія швейного виробництва та моделювання одягу), Стись Л. Б. – спеціаліст першої категорії ( технологія і приготування їжі, методика обслуговуючої праці, гігієна харчування) Очолює циклову комісію образотворчого мистецтва і праці Кішик А. С. – спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України. 


Працюючи над проблемою „Формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя через розбудову системи традиційної та нетрадиційної науково-педагогічної роботи”, викладачі циклової комісії розробили і провели нестандартні заняття: „Виготовлення виробів з паперу і картону” – ділова гра на уроках трудового навчання (викладач Кішик А.С.), заняття-портрет „Георгій Нарбут. Силует на фоні епохи” (викладач Пилипчук Н. В.), заняття-композиція „Народні мотиви у сучасному одязі” (викладач Проскурякова С.П.); підготували доповіді: „Формування пошуково-перетворюючого стилю мислення на заняттях обслуговуючої праці” (викладач Стись Л. Б.), „Розвиток практично-професійних навиків вчителя-професіонала на заняттях образотворчого мистецства” (викладач Пилипчук Н.В.), з якими успішно виступали на засіданнях циклової комісії, перед вчителями шкіл Бродівщини і області; розробили методичні розробки: „Методика виконання ручних швів та стібків у початкових класах” (викладач Кішик А.С.), „Види діяльності на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах” (викладач Пилипчук Н.В.), „Приготування страв з молока і молочних продуктів. Харчова цінність молока” (викладач Стись Л.Б.), „Обробка верхніх зрізів поясних виробів” (викладач ПроскуряковаС.П.)