Суббота, 19.10.2019, 23:16
Вітаю Вас, Гість

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 Науково-методична робота циклової комісії підпорядкована єдиній науково - методичній проблемі «Формування мовної та мовленнєвої компетентності  як один із важливих факторів конкурентноспроможності майбутніх учителів» і передбачає як дослідження теоретичних проблем, так і методичне забезпечення навчального процесу з усіх дисциплін циклу.

                Основні завдання циклової комісії:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу, спрямованих на розвиток  різноманітних видів компетенції: мовної (лінгвістичної), мовленнєвої, соціолінгвістичної, соціокультурної;
 • удосконалення системи  роботи з обдарованою молоддю шляхом залучення її до науково – дослідницької роботи, участі в конкурсах, олімпіадах ;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

В складі циклової комісії працює 11 викладачів:

кандидат філологічних наук – 2;

викладач – методист – 2;

старший – викладач –  4;

викладач вищої категорії –  8 ;

викладач I категорії – 2  ;

Професійне кредо  викладачів циклової комісії:

"Зібратися разом - це початок,           

триматися разом - це прогрес,

працювати разом - це успіх."  ( Генрі Форд)

 

Лагола Ірина Михайлівна – викладач вищої категорії, голова циклової комісії

У коледжі працює з 2002 р.Педагогічний стаж 12р.

Науково-методична проблема: «Впровадження інноваційних форм і видів роботи на заняттях літератури як шлях до формування літературної компетенції майбутнього педагога»

Кредо: «Учительська професія – це людинознавство, постійне проникнення у складний духовний світ людини, що не припиняється.»

В.Сухомлинський

Наукові статті:

 1. Тестовий контроль на заняттях дитячої літератури як засіб формування когнітивної компетенції майбутнього вчителя початкової школи // Актуальні проблеми підготовки фахівців на сучасному етапі.. – Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Луцьк, 2013.
 2. Формування у молодших школярів особистісного ставлення до дійсності через художні образи пейзажної лірики Т.Шевченка. // Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. – Луцьк, 2014.

Методичні доробки:

 1. Драматично-реалістична манера змалювання дитячих характерів в оповіданнях В.Винниченка для дітей.

 2. Методичні рекомендації до вивчення творчості Т.Шевченка на заняттях дитячої літератури.

 3. Методичні рекомендації до вивчення творчості Л.Українки на заняттях дитячої літератури.

 4. Методичні рекомендації до вивчення творчості Олени Пчілки на заняттях дитячої літератури.

 5. Імпресіонізм у красному письменстві «Intermezzo» М.Коцюбинського та музика П.Верлена. Інтегроване заняття з української та світової літератури. // Відкритий урок. – 2012. - №7-8.

 6. Крила як символ одвічного прагнення людини до краси, високої духовності (на матеріалі балади «Крила» І.Драча та оповіданні «Стариган з крилами» Г.Г. Маркеса). // Відкритий урок. - №1. – 2014.

 7. Мовний аспект в історичних романах І.Нечуй-Левицького // Відкритий урок. -2011. -№7-8.

    Галицька Руслана Романівна – кандидат філологічних наук, викладач  вищої   кваліфікаційної  категорії.

У коледжі працює з 2002р. Педагогічний стаж 22р

 Кредо:  ‘’Блаженна людина, що насичується від плодів своєї праці   і шукає в ній утіху” ( Святе Письмо)

 

Науково-методична проблема: «Використання інноваційних технологій з метою формування мовно-мовленнєвих компетенцій »

Наукові зацікавлення: релігійно-духовний дискурс, релігійні мотиви  у медитативній жіночій ліриці, феномен свободи слова, жанрові особливості жіночої релігійної поезії.

Тема наукової роботи: «Релігійно-духовний дискурс жіночої  поезії 60-х років ХХ ст.»

МОНОГРАФІЯ. Структурно-мистецький синкретизм лірики поеток-емігранток .- Тернопіль: Рада, 2006. – 85с.

Основні наукові статті:

1. Культурологічні проблеми в поезії Ірини Жиленко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. - Серія: Літературознавство. - Вип. 14. - Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2007. - с. 9-17.

2. Перетини шляхів і мистецький синкретизм в овиді баварської школи // Studia metodologiсa: Філологія. Філософія. - Вип. 21. - Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2007. - с. 74-79.

3. Зустрічні тяжіння у духовній культурі українства другої половини ХХ ст.: носії, осередки, парадигми // Studia metodologiсa: Філологія. Філософія. - Вип. 23. - Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2008. - с. 39-43.

4.Текст і надтекст у поезії Богдана Андрусяка // Збірник наукових статей. Медіапростір. – Спец. вип. №4. грудень 2013 р. с. 99-103.

5. Тарас Шевченко: питання віри, харизми і долі // Ювілейний збірник Міжнародної наукової конференції «Тарас Шевченко в контексті світової культури» (до 200-річчя від дня народження Т. Шевченка). – Тернопіль, 2014.

6. Відлуння живого слова. Наукові записки. Серія: літературознавство: Збірник наукових праць. – Вип.41. – Тернопіль: ТНПУ, 2014. – с.459-464

Методичні посібники:

1.Методичні вказівки та система різнорівневих завдань щодо вивчення простих ускладнених речень у педколеджі.

2.Методичні рекомендації для проведення самостійної роботи з курсу «Українська мова» сп. «Дошкільна освіта».

3.Методичні рекомендації для проведення практичних робіт з курсу «Українська мова» для студентів сп. «Дошкільна освіта», «Початкова освіта».

Дзьоба Ганна Костянтинівна, викладач І категорії

У коледжі працює з 1995р. Педагогічний стаж 39р.

Науково-методична проблема: «Використання інтерактивних методів навчання на заняттях української мови».

Кредо: «Не вчи дерево рости, а створи умови для його росту».

Методичні доробки:

1.Інтерактивні технології навчання на уроках української мови та читання в початкових класах.

2.Методичні рекомендації для проведення уроків розвитку мовлення у початковій школі.

3.Дидактичні ігри на уроках української мови в початкових класах.

4.Творчі вправи на уроках мови у початковій школі.

Дичик Людмила Степанівна – викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 2003 року. Педагогічний стаж – 21 рік.

Дисципліни: світова література.

Педагогічне кредо: « Без сердечної чуйності до особистого життя, без тонкого, тактовного і вдумливого проникнення в духовний світ учня немає справжнього виховання».                                                                  (В.О.Сухомлинський)

Проблема: «Компаративний аналіз як інноваційний засіб формування інтеграційної складової фахової підготовки майбутнього педагога».

Наукові статті:

 1. "Формування інтеграційної складової у системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи засобами української та зарубіжної літератур".
 2. Експресеонізм у світовому красному писемстві ("Камінний хрест" В.Стефаника та "Перевтілення" Ф.Кафки) - //Зарубіжна література в школах України.- 2016, №5. 
 3. Творчість О.Блока - вершина російського символізму. //Відкритийурок: розробки, технології, досвід. - 2016, №1-3.
 4. Художньо-стильові особливості оповідання Р.Купчинського «Чигун» з циклу «Мисливські оповідання».
 5. Образ Андрія Шептицького в есеїстиці Р.Купчинського.
 6. Візія України в публіцистиці Уласа Самчука та Романа Купчинського.
 7. Проблема людської самотності в новелістиці Романа Купчинського.
 8. Образ рідного народу в малій прозі Романа Купчинського.

Методичні доробки:

1.Методичні рекомендації до вивчення творчості Шарля Бодлера для студентів відділення «Початкова освіта».

2. Методичні рекомендації до впровадження компаративного аналізу як засобу розвитку полікультурної компетенції студентів на заняттях світової літератури.

3. Дичик Л.С., Лагола І.М. Імпресіонізм у красному письменстві «Intermezzo» М.Коцюбинського та музика П.Верлена. Інтегроване заняття з української та світової літератури. // Відкритий урок. – 2012. - №7-8.

4. Дичик Л.С., Лагола І.М. Крила як символ одвічного прагнення людини до краси, високої духовності (на матеріалі балади «Крила» І.Драча та оповіданні «Стариган з крилами» Г.Г. Маркеса). // Відкритий урок. - №1. – 2014.

Пастущак Тетяна Йосипівна, кандидат філологічних наук, викладач вищої категорії.
У коледжі працює з 2008 року.      
Педагогічний стаж - 20 років.
Науково-методична проблема «Впровадження активних форм та методів навчання на заняттях української мови та літератури з метою фахової самореалізації майбутнього вчителя»

Професійне кредо:
Не зупиняйся, Вчителю, не треба!
Іди вперед, бо в цьому суть життя. 
Ти робиш чистим і безхмарним небо,
 Ти твориш віру в краще майбуття.
                                                 Дмитро Павличко

Наукові статті:
1. Естетичні концепти творчості Михайла Стельмаха в українській літературі. Наукові записки. – Тернопіль, 2008.
2. Світогляд героя як жанротворчий чинник дилогії М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять...», «Щедрий вечір».Вісник. – Суми, 2008.
3.  Жанрова специфіка дилогії «Гуси-лебеді летять, «Щедрий вечір Михайла Стельмаха. Дослідження. – Тернопіль, 2008.
4. Естетичні функції хронотопу в наративній структурі повістей Михайла Стельмаха. Наукові записки. – Тернопіль, 2009.
5. Прославлення історичної величі героїчного народу у творчості Тараса Шевченка // Відкритий урок. - №5. - 2014.

Методичні доробки:
1.  Система нестандартних занять української літератури.
2. Синергетика на заняттях із синтаксису.
3.  Методичні рекомендації для проведення практичних робіт з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
4. Методичні рекомендації для проведення контрольних робіт з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності 5.01010101 Дошкільна освіта.

 

Поврозник Ірина Сергіївна

У коледжі працює з 2014 р.   
Науково-методична проблема: «Розвиток читацької компетентності студентів на заняттях світової літератури»
Кредо: «Студент – не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який потрібно запалити.» 
                                                                        Б.Паскаль

Методичні доробки:
1.Формування і розвиток читацької компетентності засобами мультимедійних технологій.
2. Проблеми формування читацької компетентності студентів.

Свиріпа Людмила Кирилівна, викладач вищої категорії, викладач-методист, старший викладач, відмінник освіти України.

У коледжі працює з 1978р. Педагогічний стаж 34 р.

Кредо: «Ніколи не думайте, що ви уже все знаєте. І як би високо не оцінили вас люди, завжди майте мужність сказати про себе: я – неук. Найбільша помилка – вважати, що ти ніколи не помиляєшся».

Методичні доробки: 
1.    Повний синтаксичний аналіз речення.
2.    Цікаві завдання на уроках читання у початковій школі.
3.    Вивчення байок Л.Глібова в початковій школі.
4.    Пробна педагогічна практика з української мови у педагогічних навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації.
5.    Збірник вправ з російської мови у 3-х част.

Сокур  Руслана Богданівна, викладач вищої категорії 
У коледжі працює з 2008 р. Педагогічний стаж 18 р. 
Кредо: «Знання – це скарб, а вміння вчитися – ключ до нього»
                                                              Віллард Дагет
Науково-методична проблема: «Розвиток творчої самостійності та пізнавального інтересу студентів до обраної професії засобами інтерактивного навчання».

Методичні доробки:
1.    Технологія проведення практичних занять та самостійних робіт із основ культури і техніки мовлення.
2.    Методичні рекомендації на допомогу студентам під час проходження пробної педагогічної практики.
3.    Організаційні засади діяльності гуртка журналістської майстерності.
4.    Словник основних журналістських термінів.

 

Черняк Олександра Тихонівна, викладач вищої категорії
У коледжі працює з 1992 р. Педагогічний стаж 35 р.
Кредо: «Навчити не лише дивитися, а й бачити, не лише знати, а й розуміти»
                                                                  К.Ушинський

Науково-методична проблема: «Формування літературознавчої компетенції на заняттях української літератури»

Методичні доробки: 
1.    Професійна культура як основна цінність педагога-майстра.
2.    Активні і стимулюючі методи і прийоми у викладанні літератури як засіб розвитку творчого мислення.
3.    Різнорівневі тестові завдання на заняттях української літератури.
4.     Методичні рекомендації до вивчення творчості В. Стуса.

 

ЗВІТ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ ТА НАУКОВУ РОБОТУ ЗА 2018-2019 н. р.

 

ЗВІТ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ ТА НАУКОВУ РОБОТУ ЗА 2017-2018 н. р.

Лагола І.М. результати своєї роботи  відобразила у методичних рекомендаціях «Методичні рекомендації до вивчення творчості Галини Ткачук в початковій школі». Надрукувала науково-методичну статтю «Формування в учнів навичок структурно-смислового аналізу художнього тексту на прикладі творів Івана Андрусяка» // Початкова школа. – 2017. - №12. Розмістила друковані матеріали на сайті «Аbetkaland»: Урок з літературного читання у 2 класі. І.Андрусяк «Третій сніг», у 3 класі - «Лякація»; урок з літературного читання у 2 класі Г.Ткачук «Гойдалка під кленом», у 3 класі - «Нерозмінна монета». Брала участь у майстер-класі «Цікаве опитування на заняттях» та у навчанні за програмою професійного розвитку вчителів «Методика розвитку критичного мислення учнів початкової школи», про що свідчать отримані сертифікати. Уклала методичну розробку бінарного заняття з дитячої літератури та англійської мови на тему «Галина Ткачук. «Гойдалка під кленом / The Swing under the Maple Tree». Викладач брала участь у ряді вебінарів, зокрема: «Сучасний педагогічний інструментарій» (25.10.17), «Створення інтегрованого уроку за допомогою «живих картинок» на ThingLink» (01.11.17), «Особливості методики вивчення великих жанрових форм за шкільною програмою із зарубіжної та української літератури» (13.12.17), вебінар з О.Лущевською «Інтерактивні читання «Велет нам програє», «Методи розвитку читацьких навичок  дітей у США» (02.02.18, 09.02.18), вебінар з С.Лоскотом «Лайфхаки: як зробити процес читання цікавішим для дітей» (28.02.18), вебінар з О.Мамчич «Інтерактивні читання «Хлопчик і відьма», «Поганий день і веснянки» (15.03.18). Викладач підготувала  Репету Христину, студентку групи П-42, з доповіддю «Модель білінгвального навчання як спосіб формування міжкультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови» до участі в ІV Міжколеджній студентській науково-практичній конференції «Сучасна лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки», яка відбулася 24.05.18. у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі. В рамках відзначення 204 річниці від дня народження Т.Шевченка викладач провела мистецький марафон «Т.Шевченко і сучасність».

Свиріпа Л.К.  результати своєї роботи  відобразила у методичних рекомендаціях: «Творення прислівників. Написання прислівників. Стилістичне вживання прислівників», «Методичні рекомендації щодо реалізації інноваційних підходів на заняттях української мови», «Методичні рекомендації до вивчення творчості Галини Ткачук в початковій школі». Надрукувала науково-методичну статтю «Формування в учнів навичок структурно-смислового аналізу художнього тексту на прикладі творів Івана Андрусяка» // Початкова школа. – 2017. - №12. Розмістила друковані матеріали на сайті «Аbetkaland»: Урок з літературного читання у 2 класі. І.Андрусяк «Третій сніг», у 3 класі - «Лякація»; урок з літературного читання у 2 класі Г.Ткачук «Гойдалка під кленом», у 3 класі - «Нерозмінна монета». Підготувала «Практичні роботи з української мови за професійним спрямуванням для студентів відділення «Фізичне виховання».

  Дзьоба Г.К. результати своєї роботи  відобразила у методичних розробках: «Вивчення прислівника в початкових класах», «Вивчення словникових слів на уроках української мови в початкових класах» та дидактичних матеріалах «Дидактичний матеріал із синтаксису та пунктуації сучасної української літературної мови». Науково-методичний напрямок роботи викладача представлений у доповіді «Педагогічна майстерня як інноваційна технологія».

Дзьоба М.М. брала участь у роботі круглого столу «Інноваційні технології у викладанні фахових дисциплін: переваги та недоліки». Викладач уклала «Методичні рекомендації щодо реалізації інноваційних підходів на заняттях української мови». Підготувала і провела педагогічну лабораторію  на тему «НУШ. Цілі. Завдання». Викладач проходить онлайн-курси для вчителів початкової школи на сайті EdEra. Дзьоба М.М. підготувала студентів до участі в ІІ обласному етапі ХVІІІ Міжнародного конкурсу української мови ім. П.Яцика. Перше місце отримала студентка Дубенська Тетяна (П-31), ІІ місце - Кутняк Дарина (П-22).

Пастущак Т.Й. надрукувала наукову статтю «Будьмо гідними святинь». Проблема духовності у романі «Собор» О.Гончара (до 100-річчя від дня народження). Стаття опублікована на Освітньому порталі «Академія» № 2018 / 92 від 12.03.2018. Викладач підготувала студентку Мельничук Наталію (Д-31), яка брала участь у фінальному етапі VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка, в результаті  посіла ІІ місце.

Дичик Л.С. брала участь у вебінарі «Особливості методики вивчення великих жанрових форм за шкільною програмою із зарубіжної та української літератури» (сертифікат №0537 від 13.12.17.), а також була учасником майстер-класу «Цікаве опитування на заняттях». Викладач брала участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов» (м.Умань, 30-31.05.18) і підготувала статтю «Реалізація компаративної змістової лінії на заняттях української мови».

Черняк О.Т.  результати своєї роботи відобразила у методичній розробці «Весь світ був як казка, повна чудес, таємнича, цікава і страшна» (за повістю М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»); підготувала доповідь «Формування операційно-діяльнісного компоненту готовності майбутнього педагога до інноваційної діяльності»; уклала «Методичні рекомендації до вивчення творчості О. Довженка».

Поврозник І.С. продовжує працювати над науково-методичною проблемою «Розвиток читацької компетентності студентів засобами інноваційної діяльності». Педагогічна діяльність викладача в даному навчальному році була в основному спрямована на підвищення власного науково-методичного рівня. З цією метою відвідано тренінг з використання інформаційних технологій, що проводила Вікторія Дронь та тренінг Олени Пометун «Методика розвитку критичного мислення у початковій школі». На етапі завершення онлайн-курс для вчителів початкової школи на сайті EdEra. Викладач як керівник  літературного гуртка «Джерело» разом з літературною студією «Момент слова» провели патріотичний виховний захід «Листи фронту» і розважальний вечір «Свято гумору». 24 березня разом з учасниками літературного гуртка долучились до відзначення години Землі.

Сокур Р.Б.  організувала  зустріч студентів з поетом І.Калинцем на тему «Поезія допомагає вистояти…», а також творчу зустріч із дитячою письменницею Лесею Кічурою. Викладач є керівником журналістського гуртка «Шпилька». Гурток випускає студентську газету, в якій відображено всі події педагогічного коледжу.

Галицька Р.Р. брала участь у навчанні за програмою професійного розвитку вчителів «Методика розвитку критичного мислення учнів початкової школи» під керівництвом О.Пометун, про що свідчить отриманий сертифікат.