Четверг, 19.07.2018, 07:01
Вітаю Вас, Гість

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 Науково-методична робота циклової комісії підпорядкована єдиній науково - методичній проблемі «Формування мовної та мовленнєвої компетентності  як один із важливих факторів конкурентноспроможності майбутніх учителів» і передбачає як дослідження теоретичних проблем, так і методичне забезпечення навчального процесу з усіх дисциплін циклу.

                Основні завдання циклової комісії:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу, спрямованих на розвиток  різноманітних видів компетенції: мовної (лінгвістичної), мовленнєвої, соціолінгвістичної, соціокультурної;
 • удосконалення системи  роботи з обдарованою молоддю шляхом залучення її до науково – дослідницької роботи, участі в конкурсах, олімпіадах ;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

В складі циклової комісії працює 11 викладачів:

кандидат філологічних наук – 2;

викладач – методист – 2;

старший – викладач –  4;

викладач вищої категорії –  8 ;

викладач I категорії – 2  ;

Професійне кредо  викладачів циклової комісії:

"Зібратися разом - це початок,           

триматися разом - це прогрес,

працювати разом - це успіх."  ( Генрі Форд)

 

Лагола Ірина Михайлівна – викладач вищої категорії, голова циклової комісії

У коледжі працює з 2002 р.Педагогічний стаж 12р.

Науково-методична проблема: «Впровадження інноваційних форм і видів роботи на заняттях літератури як шлях до формування літературної компетенції майбутнього педагога»

Кредо: «Учительська професія – це людинознавство, постійне проникнення у складний духовний світ людини, що не припиняється.»

В.Сухомлинський

Наукові статті:

 1. Тестовий контроль на заняттях дитячої літератури як засіб формування когнітивної компетенції майбутнього вчителя початкової школи // Актуальні проблеми підготовки фахівців на сучасному етапі.. – Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Луцьк, 2013.
 2. Формування у молодших школярів особистісного ставлення до дійсності через художні образи пейзажної лірики Т.Шевченка. // Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. – Луцьк, 2014.

Методичні доробки:

 1. Драматично-реалістична манера змалювання дитячих характерів в оповіданнях В.Винниченка для дітей.

 2. Методичні рекомендації до вивчення творчості Т.Шевченка на заняттях дитячої літератури.

 3. Методичні рекомендації до вивчення творчості Л.Українки на заняттях дитячої літератури.

 4. Методичні рекомендації до вивчення творчості Олени Пчілки на заняттях дитячої літератури.

 5. Імпресіонізм у красному письменстві «Intermezzo» М.Коцюбинського та музика П.Верлена. Інтегроване заняття з української та світової літератури. // Відкритий урок. – 2012. - №7-8.

 6. Крила як символ одвічного прагнення людини до краси, високої духовності (на матеріалі балади «Крила» І.Драча та оповіданні «Стариган з крилами» Г.Г. Маркеса). // Відкритий урок. - №1. – 2014.

 7. Мовний аспект в історичних романах І.Нечуй-Левицького // Відкритий урок. -2011. -№7-8.

Дзьоба Марія Михайлівна, викладач вищої категорії, викладач-методист

У коледжі працює з 1993 р.Педагогічний стаж 45р.

Кредо: «Праця вчителя – це не тільки ремесло, а й мистецтво, яке вимагає від вчителя глибоких знань»                                  К.Д. Ушинський

Науково-методична проблема: «Компетентнісний підхід до формування національно-мовної особистості студента»

Методичні доробки:

 1. Синтаксичний аналіз речення.
 2. Види вправ з морфології.
 3. Стилістичні функції засобів словотвору в українській мові.
 4. Синоніми в українській науково-технічній термінології.
 5. Методичні рекомендації керівникам педпрактики щодо розвитку розумової активності школярів на уроках літературного читання.

    Галицька Руслана Романівна – кандидат філологічних наук, викладач  вищої   кваліфікаційної  категорії.

У коледжі працює з 2002р. Педагогічний стаж 22р

 Кредо:  ‘’Блаженна людина, що насичується від плодів своєї праці   і шукає в ній утіху” ( Святе Письмо)

 

Науково-методична проблема: «Використання інноваційних технологій з метою формування мовно-мовленнєвих компетенцій »

Наукові зацікавлення: релігійно-духовний дискурс, релігійні мотиви  у медитативній жіночій ліриці, феномен свободи слова, жанрові особливості жіночої релігійної поезії.

Тема наукової роботи: «Релігійно-духовний дискурс жіночої  поезії 60-х років ХХ ст.»

МОНОГРАФІЯ. Структурно-мистецький синкретизм лірики поеток-емігранток .- Тернопіль: Рада, 2006. – 85с.

Основні наукові статті:

1. Культурологічні проблеми в поезії Ірини Жиленко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. - Серія: Літературознавство. - Вип. 14. - Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2007. - с. 9-17.

2. Перетини шляхів і мистецький синкретизм в овиді баварської школи // Studia metodologiсa: Філологія. Філософія. - Вип. 21. - Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2007. - с. 74-79.

3. Зустрічні тяжіння у духовній культурі українства другої половини ХХ ст.: носії, осередки, парадигми // Studia metodologiсa: Філологія. Філософія. - Вип. 23. - Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2008. - с. 39-43.

4.Текст і надтекст у поезії Богдана Андрусяка // Збірник наукових статей. Медіапростір. – Спец. вип. №4. грудень 2013 р. с. 99-103.

5. Тарас Шевченко: питання віри, харизми і долі // Ювілейний збірник Міжнародної наукової конференції «Тарас Шевченко в контексті світової культури» (до 200-річчя від дня народження Т. Шевченка). – Тернопіль, 2014.

6. Відлуння живого слова. Наукові записки. Серія: літературознавство: Збірник наукових праць. – Вип.41. – Тернопіль: ТНПУ, 2014. – с.459-464

Методичні посібники:

1.Методичні вказівки та система різнорівневих завдань щодо вивчення простих ускладнених речень у педколеджі.

2.Методичні рекомендації для проведення самостійної роботи з курсу «Українська мова» сп. «Дошкільна освіта».

3.Методичні рекомендації для проведення практичних робіт з курсу «Українська мова» для студентів сп. «Дошкільна освіта», «Початкова освіта».

Дзьоба Ганна Костянтинівна, викладач І категорії

У коледжі працює з 1995р. Педагогічний стаж 39р.

Науково-методична проблема: «Використання інтерактивних методів навчання на заняттях української мови».

Кредо: «Не вчи дерево рости, а створи умови для його росту».

Методичні доробки:

1.Інтерактивні технології навчання на уроках української мови та читання в початкових класах.

2.Методичні рекомендації для проведення уроків розвитку мовлення у початковій школі.

3.Дидактичні ігри на уроках української мови в початкових класах.

4.Творчі вправи на уроках мови у початковій школі.

Дичик Людмила Степанівна – викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 2003 року. Педагогічний стаж – 21 рік.

Дисципліни: світова література.

Педагогічне кредо: « Без сердечної чуйності до особистого життя, без тонкого, тактовного і вдумливого проникнення в духовний світ учня немає справжнього виховання».                                                                  (В.О.Сухомлинський)

Проблема: «Компаративний аналіз як інноваційний засіб формування інтеграційної складової фахової підготовки майбутнього педагога».

Наукові статті:

 1. "Формування інтеграційної складової у системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи засобами української та зарубіжної літератур".
 2. Експресеонізм у світовому красному писемстві ("Камінний хрест" В.Стефаника та "Перевтілення" Ф.Кафки) - //Зарубіжна література в школах України.- 2016, №5. 
 3. Творчість О.Блока - вершина російського символізму. //Відкритийурок: розробки, технології, досвід. - 2016, №1-3.
 4. Художньо-стильові особливості оповідання Р.Купчинського «Чигун» з циклу «Мисливські оповідання».
 5. Образ Андрія Шептицького в есеїстиці Р.Купчинського.
 6. Візія України в публіцистиці Уласа Самчука та Романа Купчинського.
 7. Проблема людської самотності в новелістиці Романа Купчинського.
 8. Образ рідного народу в малій прозі Романа Купчинського.

Методичні доробки:

1.Методичні рекомендації до вивчення творчості Шарля Бодлера для студентів відділення «Початкова освіта».

2. Методичні рекомендації до впровадження компаративного аналізу як засобу розвитку полікультурної компетенції студентів на заняттях світової літератури.

3. Дичик Л.С., Лагола І.М. Імпресіонізм у красному письменстві «Intermezzo» М.Коцюбинського та музика П.Верлена. Інтегроване заняття з української та світової літератури. // Відкритий урок. – 2012. - №7-8.

4. Дичик Л.С., Лагола І.М. Крила як символ одвічного прагнення людини до краси, високої духовності (на матеріалі балади «Крила» І.Драча та оповіданні «Стариган з крилами» Г.Г. Маркеса). // Відкритий урок. - №1. – 2014.

Пастущак Тетяна Йосипівна, кандидат філологічних наук, викладач вищої категорії.
У коледжі працює з 2008 року.      
Педагогічний стаж - 20 років.
Науково-методична проблема «Впровадження активних форм та методів навчання на заняттях української мови та літератури з метою фахової самореалізації майбутнього вчителя»

Професійне кредо:
Не зупиняйся, Вчителю, не треба!
Іди вперед, бо в цьому суть життя. 
Ти робиш чистим і безхмарним небо,
 Ти твориш віру в краще майбуття.
                                                 Дмитро Павличко

Наукові статті:
1. Естетичні концепти творчості Михайла Стельмаха в українській літературі. Наукові записки. – Тернопіль, 2008.
2. Світогляд героя як жанротворчий чинник дилогії М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять...», «Щедрий вечір».Вісник. – Суми, 2008.
3.  Жанрова специфіка дилогії «Гуси-лебеді летять, «Щедрий вечір Михайла Стельмаха. Дослідження. – Тернопіль, 2008.
4. Естетичні функції хронотопу в наративній структурі повістей Михайла Стельмаха. Наукові записки. – Тернопіль, 2009.
5. Прославлення історичної величі героїчного народу у творчості Тараса Шевченка // Відкритий урок. - №5. - 2014.

Методичні доробки:
1.  Система нестандартних занять української літератури.
2. Синергетика на заняттях із синтаксису.
3.  Методичні рекомендації для проведення практичних робіт з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
4. Методичні рекомендації для проведення контрольних робіт з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності 5.01010101 Дошкільна освіта.

 

Поврозник Ірина Сергіївна

У коледжі працює з 2014 р.   
Науково-методична проблема: «Розвиток читацької компетентності студентів на заняттях світової літератури»
Кредо: «Студент – не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який потрібно запалити.» 
                                                                        Б.Паскаль

Методичні доробки:
1.Формування і розвиток читацької компетентності засобами мультимедійних технологій.
2. Проблеми формування читацької компетентності студентів.

Свиріпа Людмила Кирилівна, викладач вищої категорії, викладач-методист, старший викладач, відмінник освіти України.

У коледжі працює з 1978р. Педагогічний стаж 34 р.

Кредо: «Ніколи не думайте, що ви уже все знаєте. І як би високо не оцінили вас люди, завжди майте мужність сказати про себе: я – неук. Найбільша помилка – вважати, що ти ніколи не помиляєшся».

Методичні доробки: 
1.    Повний синтаксичний аналіз речення.
2.    Цікаві завдання на уроках читання у початковій школі.
3.    Вивчення байок Л.Глібова в початковій школі.
4.    Пробна педагогічна практика з української мови у педагогічних навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації.
5.    Збірник вправ з російської мови у 3-х част.

Сокур  Руслана Богданівна, викладач вищої категорії 
У коледжі працює з 2008 р. Педагогічний стаж 18 р. 
Кредо: «Знання – це скарб, а вміння вчитися – ключ до нього»
                                                              Віллард Дагет
Науково-методична проблема: «Розвиток творчої самостійності та пізнавального інтересу студентів до обраної професії засобами інтерактивного навчання».

Методичні доробки:
1.    Технологія проведення практичних занять та самостійних робіт із основ культури і техніки мовлення.
2.    Методичні рекомендації на допомогу студентам під час проходження пробної педагогічної практики.
3.    Організаційні засади діяльності гуртка журналістської майстерності.
4.    Словник основних журналістських термінів.

Черняк Олександра Тихонівна, викладач вищої категорії
У коледжі працює з 1992 р. Педагогічний стаж 35 р.
Кредо: «Навчити не лише дивитися, а й бачити, не лише знати, а й розуміти»
                                                                  К.Ушинський

Науково-методична проблема: «Формування літературознавчої компетенції на заняттях української літератури»

Методичні доробки: 
1.    Професійна культура як основна цінність педагога-майстра.
2.    Активні і стимулюючі методи і прийоми у викладанні літератури як засіб розвитку творчого мислення.
3.    Різнорівневі тестові завдання на заняттях української літератури.
4.     Методичні рекомендації до вивчення творчості В. Стуса.