ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ФІЗИКО – МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Науково-методична тема циклової комісії: «Формування готовності майбутнього педагога до інноваційної діяльності на заняттях фізико-математичних дисциплін»

         Основні завданнями роботи циклової комісії у процесі реалізації проблеми:

- впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;

- розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;

- робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;

- індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;

- підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

 

В складі циклової комісії працює 10 викладачів:

викладач-методист – 1;
викладач вищої категорії –6;
викладач I категорії –1;

викладач ІI категорії –1;

спеціаліст – 1.

Долинюк Мирослава Миронівна – голова циклової комісії фізико-математичних дисциплін, викладач вищої категорії, викладач-методист.

В коледжі працює з 2002 року. Педагогічний стаж 20 роки.

Дисципліни: методика викладання математики в початкових класах.

Педагогічне кредо «Ти лише до тих пір здатний сприяти освіті інших, поки продовжуєш працювати над власною освітою» (Адольф Дістервег).

Тема  «Формування готовності майбутніх вчителів до інноваційної діяльності на заняттях математичних дисциплін».

Волянюк Надія Йосипівна – викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 1988 року. Педагогічний стаж 41     рік.

Дисципліни: математика, основи початкового курсу  математики.

Педагогічне кредо «Життя прекрасне двома речами: можливістю вивчати математику та можливістю викладати її» (С. Пуассон).

Тема «Формування когнітивних умінь студентів у процесі навчання математики за інтерактивними технологіями».

Савчин Роман Олегович – спеціаліст.

В коледжі працює з 2014 року.

Дисципліни: математика.

Педагогічне кредо «Єдиний шлях, який веде до знань – це діяльність».

Тема «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя на заняттях математики».

Дзьобань Валентин Федорович, викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 2002 року. Педагогічний стаж 17 років.

Дисципліни: практичний курс інформатики, мови програмування, загальна електротехніка.

Тема:  «Формування готовності майбутніх вчителів до інноваційної діяльності на заняттях комп'ютерних дисциплін».

 

Дзьобань Любов Антонівна, викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 2015 року. Педагогічний стаж 16 років.

Дисципліни: методика навчання інформатики, ПКП, фізика.

Тема: «Формування готовності майбутніх вчителів до інноваційної діяльності на заняттях комп'ютерних дисциплін».

Стрільчук Андрій Михайлович – викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 1998 року. Педагогічний стаж 23 роки.

Дисципліни: Основи роботи і архітектура ПЕОМ, операційні системи, прикладні комп’ютерні програми, астрономія.

Педагогічне кредо: «Хто володіє інформацією, той володіє світом» (У. Черчілль)

Тема «Формування професійної компетенції майбутніх вчителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій».

 

Поврозник Ігор Васильович – спеціаліст.

В коледжі працює з 2019 року.

Дисципліни: інформатика.