Суббота, 19.10.2019, 22:56
Вітаю Вас, Гість

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Науково-методична проблема циклової комісії. «Формування комунікативної компетентності  шляхом застосування інтерактивних та інноваційних технологій.

Основними завданнями роботи циклової комісії у процесі реалізації проблеми є:

 1. Використання на заняттях іноземних мов ефективних педагогічних та інформаційних технологій та пошуково-дослідна діяльність студентів.
 2. Підвищення рівня професійної компетентності викладача, зростання його мотивації до самовдосконалення.
 3. Підготовка  конкурентноспроможних випускників, адаптованих до життя в інформаційному суспільстві, яке швидко змінюється.

В складі циклової комісії працює 15 викладачів:

 • кандидат філологічних наук – 1;
 • викладач – методист – 3;
 • старший – викладач – 2;
 • викладач вищої категорії – 8;
 • викладач I категорії – 3;
 • викладач II категорії – 2;
 • спеціаліст – 1.

Петрусь Олеся Василівна,  голова циклової комісії, кандидат філологічних наук, викладач вищої категорії, викладач – методист.

В коледжі працює з 2002 року.

Педагогічний стаж 18 років.

Дисципліни: англійська мова (за професійним спрямуванням), практичний курс англійської мови, практична граматика.

На заняттях широко використовує сучасні освітні технології: проектну роботу, застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій, роботу з комп’ютерними програмами, інтерактивною дошкою, цілеспрямованою діяльністю, використання інтернет – ресурсів, тестові технології i – tools до автентичних підручників, подкасти.

Методичні посібники: Тексти та завдання для аналітичного читання з англійської мови за професійним спрямуванням як засіб формування педагогічної культури майбутнього вчителя. Методичні рекомендації для студентів 3 – 4 курсів сп. «Початкова освіта».

Дидактичні матеріали з англійської мови за професійним спрямуванням для спеціальності «Технологічна освіта. Трудове навчання» в пед. закладах I-II  рівня акредитації ( частина 1 та 2) для 4 курсу.

Березіна Наталя Львівна, викладач вищої категорії, викладач – методист.

В коледжі працює з 1990 року.

Педагогічний стаж 27 років.

Дисципліни: практичний курс англійської мови , англійська мова (за професійним спрямуванням), практикум усного мовлення.

На заняттях використовує нестандартні технології, метод проектів, розвиває творче нестандартне мислення студентів.

Методичні посібники: « Методичні рекомендації для підготовки студентів до іспитів з англійської мови », Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу «Практична фонетика англійської мови».

Бердичевська Ірина Валентинівна, викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 2004 року.

Педагогічний стаж 11 років.

Дисципліни: практичний курс німецької мови, практична граматика.

Досконало поєднує на заняттях репродуктивну  і продуктивну діяльність студентів, підвищує рівень активності студентів протягом усього заняття, забезпечує поєднання відтворюючої та творчої, колективної та індивідуальної робіт.

Методичні посібники: «Методичні рекомендації для проведення педагогічної практики з іноземної мови в середній школі», «Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу "Практикум усного і писемного мовлення».

Волошина Олена Сергіївна, викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 2002 року.

Педагогічний стаж 21 рік.

Дисципліни: практичний курс англійської мови, практична граматика, практикум усного мовлення, англійська мова (за професійним спрямуванням), методика навчання іноземної мови.

Головна мета викладача на заняттях іноземної мови – формування творчої особистості студентів шляхом використання автентичних матеріалів, інтерактивних технологій та ІКТ.

Методичні посібники: Методичні рекомендації «Англійська мова (за професійним спрямуванням)». Дошкільна освіта 3 – 4 курси. Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу «Практична фонетика англійської мови».

Котович Тетяна Володимирівна, викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 2003 року.

Педагогічний стаж 12 років.

Дисципліни: практичний курс німецької мови, німецька мова (за професійним спрямуванням).

Поєднує традиційні та інноваційні методи на заняттях, забезпечує формування мовленнєвої компетентності студентів, мовленнєвої творчості.

Методичні посібники: Німецька мова (за професійним спрямуванням). Початкова освіта. Методичні рекомендації для студентів 3 курсу.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з спецкурсу "Практична фонетика німецької мови".

Пришляк Наталя Романівна, викладач вищої категорії, старший викладач.

Працює в коледжі з 1994 року.

Педагогічний стаж 30 років.

Дисципліни: практичний курс англійської мови, практична граматика, англійська мова (за професійним спрямуванням), практикум усного мовлення.

Для підвищення ефективності навчального процесу використовує на заняттях інноваційні технології, ресурси Інтернету.

Навчальну роботу спрямовує на розвиток у студентів критичного мислення, використовує технології ситуативного моделювання та проблемного навчання.

Пелих Зоряна Олегівна,  викладач вищої категорії, завідувач відділення "Початкова освіта".

 В коледжі працює з 2004 року.

Педагогічний стаж 11 років.

Дисципліни: англійська мова, методика англійської мови, практикум усного та писемного мовлення.

Особливу увагу приділяє розвитку творчого мислення, активно використовує групові форми роботи, дискусії, рольові ігри.

Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів 3 курсів "Початкова освіта" (англійська мова за професійним спрямуванням). Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Практикум усного та писемного мовлення". Методичні рекомендації до практичних робіт з методики навчання іноземної мови.

Степа Світлана Михайлівна, викладач вищої категорії, викладач – методист.

В коледжі працює з 2003 року.

Педагогічний стаж 32 роки.

Дисципліни: англійська мова, методика англійської мови.

Робота з обдарованими студентами, широке залучення студентів до науково – пошукової роботи – головна ціль викладача.

На заняттях сприяє розвитку лінгвістичної компетенції студентів, використовує мультимедійні презентації, електронні підручники, програмне електронне забезпечення.

Методичні посібники:

 1. Перші кроки до професії. Пробна педагогічна практика з іноземної мови в педагогічних навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації.
 2. Методичні рекомендації для практичних і лабораторних робіт з методики навчання англійської  мови в початковій школі.
 3. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з методики навчання англійської мови в початковій школі.

Ярема Олена Петрівна, викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 2005року.

Педагогічний стаж 20 років.

Дисципліни: англійська мова, практична граматика, англійська мова (за професійним   спрямуванням), практикум усного мовлення.

Працює над розвитком словникового запасу студентів, самостійного мислення. моделювання   ситуації , вводить нестандартні  форми роботи на заняттях.

Методичні посібники: ділова англійська мова. Методичні рекомендації для студентів 3 курсу спеціальності “Дошкільна освіта та Початкова освіта”. Англійська мова  за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації для студентів 3 курсу спеціальності 5.01010201 Фізичне виховання.Англійська мова (за професійним спрямуванням).

Дидактичні матеріали для тестового контролю з англійської мови (за професійним спрямуванням) для студентів 3 курсу. 

Ліпкевич Ольга Богданівна, викладач вищої  категорії.

В коледжі працює з 2008 року.

Педагогічний стаж 12 років.

Методичні посібники: «Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів».

«Збірник вправ з практичної фонетики».

Дидактичні матеріали з англійської мови ( за професійним спрямуванням) для спеціальності «Технологічна освіта. Трудове навчання» в педколеджі для 3 курсу.

Хиль Галина Анатоліївна, викладач II категорії.

В коледжі працює з 2007 року.

Педагогічний стаж 8 років.

Дисципліни: практичний курс німецької мови, методика німецької мови, практична граматика німецької мови, практикум усного та писемного мовлення.

Застосовує компетентнісний підхід до вивчення німецької мови, як засіб організації навчально – пізнавальної діяльності студентів, що забезпечує засвоєння ними змісту навчання при розв’язанні проблемних завдань.

Дидактичні матеріали з німецької мови за професійним спрямуванням) в педагогічних закладах І-ІІ рівнів акредитації

Куць Галина Петрівна, викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 2015 року.

Педагогічний стаж 27років.

Розвиток комунікативних компетенцій за допомогою інноваційних технологій

Кредо: Скільки мов ти знаєш - стільки разів ти людина

Дисципліни: французька мова за професійним спрямуванням, методика навчання французької мови, практикум усного і писемного мовлення.

 

ЗВІТ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ ТА НАУКОВУ РОБОТУ ЗА 2018-2019 н. р.