Среда, 28.10.2020, 23:19
Вітаю Вас, Гість

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки на сьогоднішній день зумовив використання її у всіх сферах людської діяльності, і зокрема у навчальному процесі. Це сприяло введенню нових комп’ютерних дисциплін та створенню циклової комісії комп’ютерних дисциплін. Циклова комісія є однією з наймолодших у педколеджі.

Робота циклової комісії зосереджена на покращенні якості підготовки фахівця, вдосконаленні методичного забезпечення занять. Особлива увага приділяється освоєнню та впровадженню в навчальний процес нових програмних засобів і інформаційних технологій комп'ютерної індустрії, навчально-методичному забезпеченню. Вся методична робота викладачів будується з врахуванням цього напряму.

Викладачами циклової комісії  забезпечується навчання комп’ютерних дисциплін на всіх відділеннях педколеджу. В процесі навчання освоюються прийоми роботи з професійними операційними, графічними і обчислювальними інтерактивними системами світового класу, використовуються текстові і графічні редактори, вивчаються пакети прикладних об'єктно-орієнтованих програм. 

Для ефективного навчання студентів використовуються три кабінети комп'ютерної техніки, оснащені найновішою обчислювальною технікою. Організована локальна обчислювальна мережа, яка об'єднує не лише кабінети  з наявним у них устаткуванням для обробки цифрової інформації зі встановленим необхідним програмним забезпеченням, а також об’єднана з всесвітньою інформаційно-пізнавальною мережею Іnternet.

Ведуться роботи по створенню об’єднаної мережi всiх персональних комп’ютерiв педколеджу з пiдключенням до Iнтернет. Крiм того викладачi комiсiї беруть активну участь у розробцi програмного забезпечення для потреб iнших циклових комiсiй та оформлення документацiї. Серед педагогічних інновацій значне місце займають нетрадиційні форми та методи  проведення занять, що є основними темами наукових досліджень викладачів циклової комісії. Для організації самостійного вивчення дисциплін у бібліотеці педколеджу встановлено комп'ютерну техніку. Викладачами створено сучасне методичне забезпечення з використанням комп'ютерних технологій: електронних посібників, інтегрованих навчальних програм, забезпечення практичного навчання з використанням Web-технологій, що суттєво підвищує якість самостійної підготовки студентів.

Щорічно у педколеджі проводиться олімпіада з інформатики, переможці якої стають призерами та переможцями обласних олімпіад.

До складу циклової комісії входять: Зубаль Б.М. – викладач вищої категорії, Стрільчук А.М., Дзьобань В.Ф. та Поврозник В.В. – викладачі першої категорії. Викладачі циклової комісії та студенти – це один колектив, що має спільну мету. Це одна велика сім'я, яка живе спільними інтересами, яка намагається враховувати думку кожного і розвивати інтереси всіх.