ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Науково-методична проблема циклової комісії «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами фізичного виховання».

Основні завдання роботи циклової комісії у процесі реалізації проблеми:

1. Формувати у студентів в інтересах практичної діяльності закономірності доцільно спрямованого  використання і подальшого розвитку фізичної культури в суспільстві.

2. Виховувати студентів як активних і свідомих учасників  навчально-виховного процесу.

3. Виховувати у студентів постійний інтерес і звички до систематичних занять фізичною культурою і спортом.

4. Виховувати та вдосконалювати моральні, вольові та фізичні якості студентів.

5. Пропагувати ведення здорового способу життя і відмову від шкідливих звичок.

 

У складі комісії працює 9 викладачів.

 З них:

кандидат наук з фізичного виховання і спорту – 1;

викладачі вищої категорії – 5;

викладачі І категорії – 2;

викладачі ІІ категорії – 1.

Професійне кредо викладачів циклової комісії фізичного виховання «Фізичні вправи можуть замінити безліч ліків, але жодні ліки в світі не можуть замінити фізичні вправи. (Анжело Моссо)

Кульчицький Василь Михайлович – викладач вищої категорії, голова циклової комісії.

В коледжі працює з 2003 року. Педагогічний стаж 16 років.

Викладає такі дисципліни: легка атлетика з методикою викладання, ІФК, ЛФК, спортивна реабілітація, анатомія людини, вікова фізіологія, загальна фізіологія, підвищення спортивної майстерності, фізична культура.

Педагогічне кредо «Вчити дітей так, щоб вони хотіли вчитися».

Науково-методична проблема: «Використання інноваційних технологій при викладанні медико-біологічних дисциплін».

Романчишин Олег Миколайович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 2002 року. Педагогічний стаж 25 років.

Викладає такі дисципліни: теорія і методика фізичного виховання, лижний спорт з методикою викладання, плавання з методикою викладання, вступ до спеціальності.

Педагогічне кредо «Вік живи, вік учись».

Науково-методична проблема: «Динаміка рівня фізичної підготовленості студентів відділення «Фізичне виховання».

Топилко Богдан Ярославович – викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 1986 року. Педагогічний стаж 42 роки.

Викладає такі дисципліни: рухливі ігри з методикою викладання, теорія і методика фізичного виховання в початкових класах, фізична культура, підвищення спортивної майстерності.

Педагогічне кредо «Вчись вчитися життя».

Науково-методична проблема: «Формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, її професійно-педагогічні знання, вміння, навички, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованого спеціаліста».

Кошицький Віктор Миколайович – викладач вищої категорії, старший викладач.

В коледжі працює з 1984 року. Педагогічний стаж 47 років.

Викладає такі дисципліни: спортивні ігри з методикою викладання, фізична культура, підвищення спортивної майстерності.

Педагогічне кредо «Не має більшої краси, як здоров’я». (східна мудрість)

Науково-методична проблема: «Формування творчої особистості майбутнього вчителя фізичної культури при вивчені дисциплін циклу професійно-практичної підготовки».

Станкевич Роман Іванович – викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 2005 року. Педагогічний стаж 32 роки.

Викладає такі дисципліни: спортивні ігри з методикою викладання, фізична культура, підвищення спортивної майстерності.

Педагогічне кредо «Виховання любові до щоденних занять спортом».

Науково-методична проблема: «Шляхи розвитку педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичного виховання».

Ковальська Лілія Володимирівна – викладач ІІ категорії.

В коледжі працює з 2007 року. Педагогічний стаж 18 років.

Викладає такі дисципліни: фізична культура.

Педагогічне кредо «Учень це не чаша, яку треба наповнити, а факел, який треба запалити». (К. Ушинський)

Науково-методична проблема: «Сучасні проблеми і шляхи професійної підготовки майбутнього фахівця з фізичної культури».

Плахтій Станіслав Іванович – викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 1984 року. Педагогічний стаж 40 років.

Викладає такі дисципліни: Захист Вітчизни.

Педагогічне кредо «Роби зі мною, роби як я, роби краще від мене».

Науково-методична проблема: «Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання на заняттях «Захист Вітчизни».

Чернихівський Андрій Володимирович – спеціаліст.

В коледжі працює з 2015 року. Педагогічний стаж 4 роки.

Викладає такі дисципліни: фізична культура, теорія і методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах.

Педагогічне кредо: «Ні кроку вперед - поки не засвоєна попередня вправа»

Науково-методична проблема: «Професіоналізація молодого педагога і входження його в інноваційну діяльність»

Моспан Катерина Василівна – спеціаліст.ІІ категорії

В коледжі працює з 2008року. Педагогічний стаж 15 років.

Викладає такі дисципліни: гімнастика з методикою викладання, МНП "Основи здоров'я".

ЗВІТ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ ТА НАУКОВУ РОБОТУ ЗА 2018-2019 н. р.