Среда, 28.10.2020, 22:40
Вітаю Вас, Гість

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Циклова комісія іноземної філології є наймолодшою у педколеджі. Вона була утворена у 2003 році, через рік після відкриття нової спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська) для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр” з ліцензованим обсягом 30 осіб. У 2003 – 2008 рр. комісію очолювала С. Степа, вчитель-методист з 30-літнім стажем роботи, яка зараз займає посаду методиста педколеджу. Вона активно займається методичною роботою, є автором статей з педагогіки та методики викладання англійської мови, опублікованих в наукових та фахових виданнях, зокрема: "Організація самостійної роботи студентів педколеджу”, "Використання інтерактивних вправ студентами під час проходження педагогічної практики”, а також тестів та посібників з методики, лексикології, практичного курсу англійської мови. З 2002 по 2007 рік у педколеджі працювали викладач Мілешко С.М., кандидати філологічних наук Сидорчук Н.Ф., Гаврилишин, Шуневич В.І., які доклали чимало зусиль для створення навчально-матеріальної бази із англійської та німецької філології.

З 2008 року циклову комісію іноземної філології очолює О. Петрусь, випускниця Львівського національного університету ім. Івана Франка, яка розпочала свою роботу у педколеджі одночасно з відкриттям спеціальності "Мова і література”. У 2008 р., після закінчення аспірантури, вона захистила кандидатську дисертацію та отримала звання кандидата філологічних наук. Вона є автором майже двох десятків наукових статей з сучасної англійської літератури: "Особливості наративної організації "Біографії Шекспіра” Пітера Акройда”, "Функціональність сну в англійському утопічному романі”, "Жанрологічний аспект вивчення біографічного письма” та ін., а також десятка методичних посібників для студентів, таких як: "Завдання для самостійної роботи студентів з практичного курсу англійської мови для І – ІV курсів”, курсів лекцій з історії англійської мови та стилістики. О. Петрусь є також тренером з методики викладання англійської мови.

Зараз циклова комісія налічує 6 викладачів англійської та німецької мов: С. Степа, О. Петрусь, О. Тимочко, І. Бердичевська, З. Пелих, О. Андрейко і є наймолодшою за віковим складом, адже середній вік її членів – 30 років. Це команда ентузіастів-однодумців, які плідно займаються як методичною, так і науковою діяльністю.

О. Тимочко, молодий перспективний викладач англійської мови, є аспірантом Рівненського державного гуманітарного університету, завершує роботу над дисертаційним дослідженням. Вона опублікувала ряд наукових статей, активно займається розробкою методичних посібників для студентів, зокрема: "Збірник вправ з практичного курсу фонетики англійської мови”, "Ігри, криголами та мовні розминки”. Викладач ефективно використовує проектні технології при викладанні курсу "Країнознавство та література Англії", впроваджує активні форми і методи роботи.

І. Бердичевська, викладач німецької мови, випускниця національного університету "Острозька академія”, у 2005 році здобула кваліфікацію магістра філології. Ірина Валентинівна випустила десять методичних посібників для студентів, таких, як: "Методичні рекомендації для самостійної роботи з лінгвокраїнознавства”, "Лекційні матеріали та практичні завдання з курсу "Теоретична фонетика німецької мови”, "Методичні рекомендації студентам для проходження педагогічної практики” та ін. Викладач активно впроваджує технології кооперативного навчання на заняттях з практичного курсу та теоретичних дисциплін.

З. Пелих та О. Андрейко, викладачі німецької мови, займаються розробкою завдань для самостійної роботи студентів, використовують інтерактивні методи навчання. З. Пелих займається проблемами лексикології, є автором наукової статті "Словотвірні та семантичні потенції лексичної системи англійської мови”, методичних посібників "Методичні матеріали для вивчення теоретичного курсу лексикології німецької мови”, "Матеріали до самостійної роботи з практичного курсу другої іноземної мови (німецької)” та ін.

За роки існування комісії її членами повністю розроблене необхідне навчально-методичне забезпечення з усіх  навчальних дисциплін, які вивчають майбутні вчителі англійської та німецької мов, зокрема: курси лекцій, плани практичних і семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів з практичного курсу іноземної мови, історії мови, вступу до германського мовознавства, теорфонетики, теорграматики, лексикології, стилістики, країнознавства, латинської мови та ін. Всі предмети забезпечені необхідною навчальною літературою, відео- та аудіотехнікою, мультимедійними проекторами.

У розпорядженні циклової комісії три кабінети для вивчення іноземних мов, два з який повністю комп’ютеризовані та можуть працювати в режимі лінгафонних. У кабінетах створено потужні електронні бази даних для вивчення англійської та німецької мов: художні та навчальні фільми, аудіо файли, тестові завдання, художні твори в оригіналі тощо. Студенти регулярно проходять комп’ютерне тестування з фахових дисциплін, працюють on-line, використовують автентичні матеріали для навчання. Усі викладачі та студенти бакалаврату пройшли комп’ютерну підготовку за програмою "Intel – навчання для майбутнього” та успішно використовують одержані  знання на практиці.

Окремої уваги заслуговує проектна робота, яку організовують викладачі бакалаврату спільно із студентами. В рамках самостійної роботи студенти виконують навчальні проекти, звіти про які подають у формі презентацій, публікацій та буклетів, відеороликів, інтерактивних тестів, виконаних за допомогою програм Power Point, Microsoft Publisher, Movie Maker, Hot Potato та ін.

Циклова комісія підтримує навчально-методичні зв’язки з Британською радою, яка працює при Львівському національному університеті ім. І. Франка, Рівненським державним гуманітарним університетом, Тернопільським національним педагогічним університетом та іншими вузами України, а також з волонтерами з США та Німеччини. Викладачі і студенти беруть активну участь у науково-практичних конференціях, семінарах та тренінгах.

Більшість викладачів циклової комісії побували у англо- та німецькомовних країнах. Студенти педколеджу беруть участь у програмі "Work and Travel”, що дає можливість відвідувати мовну школу та працювати протягом року за кордоном.